Gå direkt till innehåll
Foto: Moa Karlberg / Fryshuset
Foto: Moa Karlberg / Fryshuset

Pressmeddelande -

Nytt projekt vill framtidssäkra demokratin

I en allt skakigare värld blir våra handlingar allt viktigare. Därför måste vi rusta nästa generations ledare med verktyg och kunskap. Fryshuset har tillsammans med Raoul Wallenberg Academy (RWA) beviljats 8,1 miljoner kronor från Postkodlotteriet för att genom projektet ”Non-Silence generation” stärka nästa generations ledare i frågor som rör demokrati och organisering.

– Har man känt att man varit med och påverkat som ung är sannolikheten större att man fortsätter vara engagerad i vuxen ålder. För att unga ska kunna påverka behövs kunskap om hur demokrati fungerar och hur en kan göra för att få inflytande. I våra verksamheter framgår ungas engagemang och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Dock ser vi att strukturer som bakgrund, förkunskap och informationstillgång skapar onödiga hinder för unga som vill ta sitt engagemang vidare, säger Jenni Nylander, verksamhetsansvarig, we_change.

– Vi startar nu detta omfattande projekt för att ge alla unga, oavsett bakgrund, de kunskaper och sammanhang som behövs för att kunna engagera sig. Genom att omforma och kanalisera ungas uppdämda oro och starka visioner till fysiska handlingar, har vi möjlighet att stärka den svenska demokratin, säger Lucella Bergström, verksamhetsansvarig, Ungdomar.se.

Projektet “Non-Silence Generation” ska ta tillvara ungas förändringskraft och matcha unga med föreningar och ideella uppdrag, samt inspirera dem att själva starta och driva ideella organisationer. Projektet vill göra det möjligt för unga att engagera sig utifrån sina egna villkor och förutsättningar. Inom projektet, som är både digitalt och fysiskt, planeras bland annat att skapa en digital verktygslåda, att arrangera Sveriges största demokratisummit, samt att hålla lokala engagemangs-torg runt om i landet.


KONTAKT

Lucella Bergström, verksamhetsansvarig Ungdomar.se & Nätvandrarna, 076 001 06 04, lucella.bergstrom@fryshuset.se

Jenni Nylander, verksamhetsansvarig we_change, 076 001 06 03, jenni.nylander@fryshuset.se

---

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad. www.rwa.se

Om Fryshuset

Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få vara med och bidra! We_Change och Ungdomar.se är två verksamheter inom Fryshuset. www.fryshuset.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Amelie Furborg

Amelie Furborg

Presskontakt Pressansvarig 070-4156467

Relaterat innehåll

Relaterade event

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm