Pressmeddelande -

Ny rapport: ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt”

Riksförbundet FUB publicerar idag en ny rapport, ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt”, resultatet av en enkät om pandemins effekter för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

350 vuxna med IF svarade på FUB:s enkät om hur pandemin har påverkat vardagen, före respektive efter det blev möjligt att vaccinera sig mot coronaviruset.

– Det är tydligt att många har varit isolerade och känt stor ensamhet under pandemin, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Personer med IF har drabbats väldigt hårt, och utan att det uppmärksammats något nämnvärt i samhällsdebatten.

– Det är stor risk att den långvariga bristen på sociala kontakter, sysselsättning och fysiska aktiviteter, leder till kraftigt ökad psykisk och fysisk ohälsa hos en redan utsatt grupp, säger Christina Heilborn.

  Vuxna med IF har utöver nationella rekommendationer om social distansering även drabbats av besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder, nedstängda dagliga verksamheter och inställda aktiviteter.

  Det sedan tidigare väl kända digitala utanförskapet hos många med intellektuell funktionsnedsättning, har dessutom ställts på sin spets under pandemin. Hälften av dem som besvarade enkäten har inte haft möjlighet till digitala kontakter med omvärlden.

  – Att det blev så illa för många med IF är delvis en konsekvens av brister som varit väl kända under lång tid, säger Christina Heilborn. Rapporten avslutas därför med ett kapitel om lärdomar för framtiden, såsom att:

  • Den stora ensamhet som många vuxna med IF upplever, även när det inte är pandemi, förvärras av kommunala riktlinjer som inskränker LSS-insatserna kontaktperson och ledsagning.
  • Ett nationellt kompetenscenter inom området intellektuell funktionsnedsättning/autism, som regeringen enligt förslag i höstbudgeten 2021 ska utreda, måste få ett särskilt uppdrag inom området hälsa.
  • Regeringen behöver ta initiativ till en satsning på digital kompetens inom LSS-verksamheter, motsvarande uppdraget ”Bryt isoleringen”, inom äldreomsorgen.

  Ämnen

  • Sociala frågor

  Kategorier

  • pandemin

  FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

  Kontakter

  Christina Heilborn

  Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61

  Victoria Sjöström

  Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38

  Eva Borgström

  Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31

  Judith Timoney

  Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23

  Julia Henriksson

  Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53