Pressmeddelande -

Gårdsfisk tecknar första externa gården

Gårdsfisk har tecknat det första kontraktet med en lantbrukare för att producera fisk på ytterligare en gård. Förberedelse pågår för fullt och den första fisken uppfödd på Maltesholm i Skåne beräknas nå butik till julen 2019.

Gårdsfisk har sedan 2013 producerat fisk i en ladugård utanför Kristianstad. Detta som en lösning på att vi behöver ta fram hållbara metoder för att framställa proteinrikt livsmedel utan att samtidigt förstöra vår omgivning/planet. Gårdsfisk lösning med fiskuppfödning på land eliminerar de miljörelaterade problem som kan finnas med fiskuppfödning i kassar i hav och sjöar. Det handlar om foderfiske, överfiske, övergödning, rymning och sjukdomar där det kokar ner till förstörda ekosystem. 

- Maltesholm har haft flera olika näringar genom århundradena, i ett modernt lantbruk behövs flera verksamhetsgrenar. Vi behöver föda producerade på ett hållbart sätt för att minska sårbarheten i livsmedelssystemet. Att det både blir hållbart protein och gödsel till lantbruket är dubbelt upp i livsmedelsförsörjningen. Fisk på land är helt rätt i tiden, säger Niclas Palmstierna, VD Maltesholms fisk och fjortonde generationen som förvaltar Maltesholm. 

Gårdsfisk har sedan starten haft målet att skala produktionen genom kontraktsuppfödning, så som övrigt lantbruk är strukturerat i Sverige. Fisk är helt enkelt ett nytt lantbruksdjur. 

- Vi är glada över att ha tecknat avtal med den första gården, detta är en milstolpe för svensk fiskproduktion. Att Gårdsfisk-konceptet växer är nödvändigt för att vår vision om att bidra till livsmedelsförsörjningen och avlasta världshaven ska kunna realiseras, säger Johan Ljungquist, VD Gårdsfisk.

Projekteringen är i full gång på den mark som tidigare varit en julgransodling. Byggstart planeras ske under våren 2019 och den första fisken uppfödd på Maltesholm landar i butik lagom till julborden 2019. 

- Det är strategiskt viktigt att Maltesholm valt att satsa på detta. Gården drivs till stor del av förnyelsebar energi i form av vindkraft och solel och de delar vår vision om den mest hållbara fisken, fortsätter Johan.

Kontaktinformation:

Johan Ljungquist, VD Gårdsfisk 

0723-07 69 59

johan@gardsfisk.se

Niclas Palmstierna, VD Maltesholms fisk AB

0722-502000

niclas@maltesholm.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Klimatfrågor

Gårdsfisk skapades som ett integrerat lant- och vattenbruk som gör det möjligt att äta fisk utan att förstöra miljön. På köpet kommer en levande landsbygd när en ny näring växer fram. Gårdsfisk födde upp 36 ton närproducerad Rödstrimma® och Clarias 2018. Fisken finner du i delikatessbutiker och hos ICA och Coop.