Gå direkt till innehåll
Gävle hamn
Gävle hamn

Pressmeddelande -

Gävle Hamn erbjuder elanslutning för fartyg vid energikajen

Som en av de första hamnarna i världen planerar Gävle Hamn att erbjuda landström till fartygen vid energiterminalen (kaj 27) med driftsättning sommaren 2022. Gävle Hamn har beviljats stöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för åtgärden, som kommer att möjliggöra kraftigt minskade växthusgasutsläpp vid kaj för de fartyg som väljer att ansluta. Parallellt utrustar flera rederier sina nybyggda fartyg för att kunna ta emot el vid kaj.

Gävle hamn är en av Sveriges största hamnar, tillika ostkustens största containerhamn. Med sitt program Energioptimerat Hamnkluster 2030 arbetar hamnbolaget tillsammans med sina aktörer för att uppnå målen för Parisavtalet. Som en del i det vill Gävle Hamn sänka trösklarna för att godshantering och transporter via hamnen ska kunna nyttja förnyelsebara bränslen och fossilfri el.

Genom att erbjuda elanslutning för fartyg vid kaj, ges fartygen möjlighet att ha sina hjälpmotorer avstängda under tiden i hamnen. Det minskar koldioxidutsläppen kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Dessutom ger det en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö för både besättningen och personalen på kajen.

Förutsättningarna för att elansluta fartyg vid kaj beror på frekvensen av återkommande anlöp av samma fartyg, liggetiden, osäkerheter i internationella standarder för hur elen ska överföras samt kostnaden för att bygga om fartyg och kajer. Beroende på dessa faktorer är det hitintills främst hamnar med färje-, kryssnings- och roro-trafik som haft möjlighet att erbjuda elanslutning och där intresse för att ta emot landström funnits från rederiernas sida.

– Det är lite av en ”hönan-och-ägget”-problematik. Vi har följt utvecklingen nationellt och internationellt under en längre tid för de segment vi har i Gävle, vilket är container-, bulk-, projektlaster och tankfartyg. Det känns otroligt hoppfullt att rederierna i energisegmentet nu börjar förbereda sina nya fartyg för att ta emot landström, säger Niklas Hermansson, trafikchef i Gävle Hamn.

Rederiet Terntank lyfter att tiden passar perfekt ihop med deras två nybyggen som levereras i december 2021 och februari 2022. – Det här visar att vi tillsammans, genom att utveckla och anpassa teknik för fossilfria lösningar, kan åstadkomma nollutsläpp vid kaj. Våra fartyg är färdiga att ansluta när Gävle Hamns anläggning är driftsatt!

– Detta är ett steg i rätt riktning. Någon måste vara bland de första och det sammanfaller bra med våra nybyggen som snart levereras och är förberedda för landanslutning, säger företrädare för rederiet Donsötank.

–Hela transportsektorn är en utmaning med långa logistikkedjor och många aktörer. Alla måste samverka för att vi ska klara en snabb omställning till fossilfritt. Vi vill bidra från hamnens sida genom att erbjuda elanslutning. Vi ser det också som en möjlighet att vi, tillsammans med andra hamnar som väljer samma resa, blir en tröskelsänkare för rederierna att påskynda ombyggnation av fartyg, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn.

För mer information, kontakta:

Niklas Hermansson, trafikchef, Gävle Hamn AB, 070-418 75 57, niklas.hermansson@gavlehamn.se

Linda Astner, hållbarhetschef, Gävle Hamn AB, 070-623 38 41, linda.astner@gavlehamn.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gävle Hamn är det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner, är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt. Gävle Hamns åtta olika terminaler tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år. Nu ökar vi dessutom både tempot och kapaciteten rejält. Vi fördubblar kapaciteten i ostkustens största containerhamn för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter.

Relaterat innehåll

Sveriges bästa hamn

Gävle Hamn är det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver.

Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner, är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt. Ett bra exempel är importen av flygbränsle till Arlanda. Från Gävle Hamn går det vidare med daglig järnvägspendel, en lösning som belönats med miljöpris.

Gävle Hamns åtta olika terminaler tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år. Nu ökar vi dessutom både tempot och kapaciteten rejält.

Välkommen till Sveriges bästa hamn!

Gävle Hamn AB
Fredriksskans
806 47 Gävle
Sweden