Gå direkt till innehåll
Auktorisationen för golvleverantörer har krav på social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan
Auktorisationen för golvleverantörer har krav på social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan

Pressmeddelande -

Auktorisationen inget snack

Som fjärde leverantör av golvmaterial blev Kährs i september auktoriserat golvföretag. Kährs, som fyller 162 i år, menar att miljömässig och social hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för företaget.

- Det här ska vi vara med på! Så sa vi direkt när det blev klart i våras att inte bara golventreprenörer utan också leverantörer av golv kan auktorisera sig. Hållbarhetsfrågorna är strategiskt viktigt för vår affär och utvecklar samtidigt vår verksamhet på ett positivt sätt, säger Lars Grindestam, global kvalitets- och miljöchef på Kährs.

- Med auktorisationen visar vi att vårt engagemang inte är snack utan något som vi jobbar systematiskt, konkret och dokumenterat med.

Kriterierna som ska uppfyllas för att bli Auktoriserat Golvföretag tar avstamp i FNs globala mål för en hållbar utveckling. Branschen har analyserat vilka mål som är relevanta för golv och även använt standarden ISO 26000 som grund för de sociala hållbarhetskrav som ingår i auktorisationen.

- För oss som tillverkar trägolv innebär auktorisationens krav på social och miljömässig hållbarhet att ta ansvar för direkta eller indirekta faktorer som påverkas i hela värdekedjan. Vi har till exempel väl utvecklade system för handel med trä och köper idag målinriktat certifierad råvara när vi kan eller när riskbedömningen finner det nödvändigt.

- Främst beaktar vi legala villkor och hållbart skogsbruk men mer och mer kommer vi att vilja påverka transporterna och den miljöpåverkan de har, säger Lars Grindestam.

Bland kriterierna finns krav på dokumenterade rutiner mot korruption, riskanalys av underleverantörer, ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete, innehållsdeklaration via elektronisk byggvarudeklaration eBVD eller motsvarande samt att uppfylla kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Leverantörer av plastgolv ska även vara anslutna till GBR Golvåtervinning som tar tillvara och återanvänder plastspill.

Att kriterierna för auktorisationen uppfylls bedöms vid extern, återkommande revision. Till sin hjälp har revisorn ett revisionsprotokoll där man går igenom hur företaget arbetar med varje kriterium. För att bli godkänd ska leverantören jobba systematiskt och dokumenterat med kraven och ha konkreta målsättningar. Ständig, mätbar förbättring är kärnan i auktorisationen.

Tidigare har golvleverantörerna Kiilto, Falck Design och Forbo blivit auktoriserade. Fler leverantörsföretag är på väg in i snabb takt.

Läs mer om auktorisationen och de auktoriserade företagen

Kährs blir Auktoriserat Golvföretag

Ämnen


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.