Gå direkt till innehåll
Revision pågår hos Palmbergs golvservice som ansökt om att bli Auktoriserat Golvföretag. Ann-Sofie Tübinger, Mikael Palmberg och Anders Karpesjö.
Revision pågår hos Palmbergs golvservice som ansökt om att bli Auktoriserat Golvföretag. Ann-Sofie Tübinger, Mikael Palmberg och Anders Karpesjö.

Pressmeddelande -

Entreprenörer granskas med auktorisationens ögon

En ständig strävan efter att förbättra miljö, arbetsmiljö och kvalitet är ledstjärnan för de entreprenörer i golvbranschen som ansöker om att bli godkända som Auktoriserat Golvföretag. Att företaget har tydliga mål som går att mäta eller på annat sätt följa upp är en av förutsättningarna för att få grönt ljus vid revisionen.

Anders Karpesjö är extern revisor och har till uppgift att granska de företag som ansöker om att bli Auktoriserat Golvföretag. Han går noggrant igenom verksamheten och dess mål och målsättningar, kompetens samt dokumentation för att bedöma om företaget lever upp till auktorisationskraven.

- Auktorisationen står på en stadig plattform med klara och tydliga krav. Alla kriterier behövs och har ett bestämt syfte. Det är väldigt roligt och tillfredsställande att jobba så!

För att bli godkänd som Auktoriserat Golvföretag finns en standard att uppfylla. Revisionsprotokollet är revisorns verktyg för att säkerställa att kraven är uppfyllda, att processen är transparent och att företagen behandlas på samma sätt.

- Varje företag är unikt. Det finns inga standardlösningar, jag försöker inte pressa in alla i samma mall. Revisorns uppgift är att försäkra sig om att företaget jobbar systematiskt och dokumenterat mot konkreta målsättningar inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbete. Verksamheten ska leva upp till andan i auktorisationen och sträva efter ständig förbättring.

Entreprenörer i Golvbranschen har sedan 2001 kunnat ansöka om att bli Auktoriserat Golvföretag. Sedan i våras kan också leverantörer av golvmaterial bli auktoriserade. Deras villkor är självklart annorlunda än entreprenörernas. Bland annat skiljer sig marknaden åt. Entreprenörerna har en lokalt avgränsad marknad medan leverantörerna är internationellt aktiva och granskas efter standard för socialt internationellt ansvarstagande.

Men en grundläggande gemensam nämnare, som gör att värdekedjan vid golvinstallation med auktoriserade golvföretag blir stark, är hållbarhet vad gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Antikorruptionskravet gäller också båda grupperna.

Anders Karpesjö har många revisioner inplanerade framöver. De auktoriserade entreprenörerna ökar i snabb takt. RGT Bygg och Sehlins Golv, båda i Sundsvall, samt Nockeby Parkett i Stockholm är några av företagen som nyligen blivit godkända. För att fortsatt få vara auktoriserat ska företaget revideras med ungefär 1,5 års mellanrum.

- Vid de återkommande revisionerna tittar jag på hur förbättringsarbetet fungerar. Vi går igenom tidigare protokoll för att se hur väl företaget uppfyllt sina målsättningar. Ibland behövs kompletteringar för att få fortsatt förtroende som Auktoriserat Golvföretag, säger Anders Karpesjö.

Anders’ metod för revision av entreprenörsföretag;

  • Representanter för företaget kommer till revisionsmötet väl förberedda, bland annat med redovisande dokument
  • Genomgång av historia, bakgrund, utveckling och förutsättningar på den lokala marknaden
  • Dialog utifrån revisionsprotokollet, bland annat kring målsättningar, förbättringsarbete och kompetens inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet
  • Från årsskiftet 18/19 gäller antikorruptionskravet skarpt
  • Ibland kan kompletteringar behövas
  • Det hela tar ungefär två till två och en halv timme

Relaterade länkar

Ämnen


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.