Gå direkt till innehåll
Teamet på Welin & Co, som nyss blivit Auktoriserat Golvföretag
Teamet på Welin & Co, som nyss blivit Auktoriserat Golvföretag

Pressmeddelande -

Leverantör + entreprenör = hållbarhet

Sedan i våras kan leverantörer av golvmaterial efter godkänd revision bli Auktoriserat Golvföretag. Den här möjligheten att få en kvalitetsstämpel har entreprenörerna, som installerar golven, haft sedan 2001.

- Äntligen får vi en lång relevant värdekedja som omfattar alla verkligt väsentliga aspekter för den som bygger, äger eller förvaltar fastigheter. Entreprenörerna har länge kunnat auktorisera sig för att visa sin kompetens och sitt erbjudande, säger Björn Törnquist, vd för Welin & Co som nyligen blev Auktoriserat Golvföretag efter godkänd revision. 

- Nu kan vi leverantörer på ett dokumenterat sätt fylla i de hål som tidigare funnits. För beställaren betyder det en spårbar värdekedja, hela vägen från råvara och tillverkning över installation till utrivning och återvinning.

Welin & Co bildades 1936 och importerar och säljer produkter för yt- och underhållsbehandling av trägolv såsom oljor och hårdvaxoljor. I princip bedriver man inte direktförsäljning utan kunderna är golvgrossister och färghandlare i hela landet.

- Bygg- och fackhandeln ställer ganska hårda krav i sina leverantörsavtal. Nu har vi blivit ett Auktoriserat Golvföretag och vid revision visat att företaget lever upp till kriterier som handlar om spårbarhet i tillverkningen, antikorruptionsarbete och social och miljömässig hållbarhet.

- Spårbarheten är enormt viktig för en leverantör av byggmaterial. Kedjan ska hålla ihop hela vägen. Vi gör riskanalyser för att se till att det är transparens i råvaru- och tillverkningsleden och det ska finnas elektronisk byggvarudeklaration.

Golvbranschens auktorisation bygger på FNs globala hållbarhetsmål och ISO 26000. Dessa standarder används idag av både företag och offentliga myndigheter.

Bland kriterierna för leverantörsföretagen finns ett antikorruptionskrav samt riskanalys, ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete, innehållsdeklaration via elektronisk byggvarudeklaration eBVD eller motsvarande samt uppfyllelse av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Leverantör av plastgolv ska vara ansluten till GBR Golvåtervinning, som tar tillvara och återanvänder plastspill.

- Det har varit förbaskat roligt och lärorikt att bli ett Auktoriserat Golvföretag, säger Björn Törnquist som förutom vd-jobbet i Welin & Co även är ordförande i GLF, Golvleverantörernas förening. På samma gång är det tufft att strukturera och paketera företagets processer, så man måste avsätta tid.

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.