Gå direkt till innehåll
Ett av kraven på ett Auktoriserat Golvföretag är att vara ansluten till GBR Golvåtervinning
Ett av kraven på ett Auktoriserat Golvföretag är att vara ansluten till GBR Golvåtervinning

Pressmeddelande -

Global jätte får svensk kvalitetsstämpel

För golvleverantören Tarkett, med verksamhet i ett hundratal länder, är godkännandet som Auktoriserat Golvföretag mycket viktigt för den svenska verksamheten, men har även inneburit positiv uppmärksamhet bland kollegorna utomlands.

Den svenska kvalitetsstandarden som förutom kriterier för miljö och arbetsmiljö också omfattar spårbarhet, antikorruption och social hållbarhet, är en unikt heltäckande certifiering som kräver en omfattande genomlysning och dokumentation av företagets verksamhet.

- Utan tvekan hade det varit enklare om vi jobbat på en enda marknad. Tarkett har fabriker och försäljning över hela världen, så vi har behövt markera en tydlig gräns, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Auktorisationen avser produkter vi säljer här i Sverige, i första hand tillverkade i våra europeiska fabriker. Redan där har vi 500 råvaruleverantörer att ha koll på!

Sedan våren 2019 kan leverantörer av golvmaterial ansöka om att bli godkända som Auktoriserat Golvföretag. Kriterierna tar avstamp i FNs globala hållbarhetsmål, där branschen analyserat vad som är relevant för golv. Dessutom ligger standarden ISO 26000 som grund för sociala hållbarhetskrav.

Golvleverantören ska vid revision kunna visa dokumenterade rutiner mot korruption, riskanalys av underleverantörer, ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete, innehållsdeklaration via elektronisk byggvarudeklaration eBVD eller motsvarande samt uppfylla kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Leverantör av plastgolv ska också vara ansluten till GBR Golvåtervinning som tar tillvara och återanvänder plastspill, en verksamhet som Tarkett var initiativtagare till och fortfarande är starkt engagerade i.

- När vi blev godkända i december fick vi stor uppmärksamhet och applåder från mina motsvarigheter utomlands. Vi i Sverige simmar ju ofta snabbare i hållbarhetsfrågor och inspirerar (och ibland irriterar!) kollegor i andra länder.

- Nu gäller det att internt förankra vad auktorisationen innebär. Våra kundgrupper har många frågor kring till exempel social hållbarhet. Säljkåren kommer nu att kunna berätta att en omfattande genomlysning gjorts av hela företaget, inte minst med fokus på arbetsvillkor, korruption och barnarbete, säger Dag Duberg.

Golventreprenörer har kunnat bli godkända som Auktoriserat Golvföretag sedan 2001. För leverantörer av golvmaterial har möjligheten funnits sedan våren 2019. Tarkett är nu den sjätte golvleverantören att efter extern revision bli godkänd som Auktoriserat Golvföretag.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.