Gå direkt till innehåll
Ljungby Golv kan redan idag erbjuda sina kunder CO2-skuldberäknade installationer gällande ytskikt.
Ljungby Golv kan redan idag erbjuda sina kunder CO2-skuldberäknade installationer gällande ytskikt.

Pressmeddelande -

Golvföretag tar täten i klimatarbete

- Det vi gör idag kommer resten av byggbranschen tvingas göra i en nära framtid, säger Per Andersson, vd på Ljungby Golv. Golvbranschens företag har generellt varit tidigt ute med återvinning och kretsloppstänkande. Nu kan också vissa av golvföretagen som valt att bli auktoriserade göra klimatberäkningar, något som för stora delar av byggindustrin kommer att bli lag i januari 2022*.

- Ljungby Golv kan redan idag, liksom några andra auktoriserade golvföretag, erbjuda CO2-skuldberäknade installationer gällande golvets ytskikt.

Smålandsföretaget bedriver precis som övriga Auktoriserade Golvföretag ett strukturerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Det är ordning och reda på uppdrag, utbildning och ekonomi. Minst vartannat år kan man räkna med att bli granskad av extern revisor.

För upphandlare av golvtjänster, som ofta har en miljö- och uppförandepolicy att förhålla sig till, är kvalitetskonceptet Auktoriserat Golvföretag en paketlösning för hållbar och effektiv upphandling.

- Du kommer till dukat bord. Vi är redan granskade och godkända som företag och har koll på vår verksamhet. Det finns färdiga upphandlingsunderlag att använda som specificerar vilka kvalitets- och miljökrav du ska ställa i upphandlingen för att få en felfri, hållbar golvinstallation.

För golventreprenörer har möjligheten att auktorisera sig funnits ända sedan 2001. För leverantörer är auktorisationen relativt ny. Mer och mer fokus riktas på hållbarhetsfrågor som återvinning, klimatberäkning och kretsloppsmärkning. Genom att man nu kan anlita såväl auktoriserade leverantörer som auktoriserade entreprenörer följer golvinstallationen en hållbar och spårbar kedja.

Offentliga myndigheter borde ställa krav på Auktoriserat Golvföretag vid alla upphandlingar av golvtjänster, menar Per Andersson och fortsätter;

- För företagen själva är det också lönsamt. Det är inte säkert att man kan ta mer betalt för jobbet som Auktoriserat Golvföretag, men i slutändan står man ändå som vinnare. Ett mer effektivt utfört jobb och färre fel på vägen leder självklart till bättre marginaler.

* Den 1 januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en byggherre som uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration. Se Boverkets förslag till utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterade nyheter

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.