Gå direkt till innehåll
Unik satsning – överskottsenergi från nytt datacenter i Sverige blir till fjärrvärme

Pressmeddelande -

Unik satsning – överskottsenergi från nytt datacenter i Sverige blir till fjärrvärme

Idag gick startskottet för Glesys fjärrvärmeleverans till Falkenberg Energi. Ett unikt samarbete där överskottsenergin från det nybyggda datacentret på Västkusten återvinns och genererar fjärrvärme. Satsningen har kapacitet att värma 1 700 villor och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 1 570 ton – per år.

Den snabbväxande datacenterindustrin står idag för två procent av världens årliga koldioxidutsläpp och tre procent av elkonsumtionen. Blickar man bara fem år framåt beräknas motsvarande siffror vara hisnande 5,5 respektive 20 procent.

Hostingbolaget Glesys representerar en ny generation infrastrukturleverantörer som erbjuder effektiva molnlösningar genom moderna och miljövänliga anläggningar. Nu har företaget öppnat Västkustens största datacenter som utöver värmeåtervinning drivs med 100 procent förnyelsebar energi. Hela anläggningen har designats med ett genomgående fokus på miljö och hållbarhet.

— Med datacenterindustrins ökande påverkan på klimatet är det viktigare än någonsin att vara så hållbara som möjligt, om det så kräver att gå den extra milen. Att återvinna spillvärmen från våra datacenter är den största insatsen vi kan göra. Genom det tar vi ledarrollen på den nordiska marknaden, säger Glenn Johansson, vd på Glesys.

Förutom en ekonomisk nytta med att återvinna spillvärmen från datahallarna har samarbetet ett stort miljövärde. Genom återvinning av spillvärmen förväntas koldioxidutsläppen kunna minska med motsvarande 1 570 ton per år.

— Denna typ av tredjepartsleveranser i fjärrvärmenätet är ett jättekliv för värmeåtervinningen i Falkenberg och gynnar såväl miljön som kommuninvånarna, säger Bo-Anders Antonsson, vd Falkenbergs Energi.

— Genom att ta tillvara på spillvärmen från Glesys serverhallar ökar vi andelen återvunnen energi i vår värmeproduktion. Det är Falkenberg Energis första spillvärmeleverans och den gör att fler kunder i Falkenberg kan få förnybar fjärrvärme, fortsätter Bo-Anders.

Värmeåtervinningen har kapacitet att värma 1 700 villor i kommunen och energin från spillvärmen kan bli 26 GWh årligen – motsvarande 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion.

Kontaktpersoner

Glenn Johansson
Vd, GleSYS
glenn@glesys.se
+46 346 738 800

Bo-Anders Antonsson
Vd, Falkenberg Energi
bo-anders.antonsson@falkenberg.se
+46 346 886 732

Om GleSYS

GleSYS AB erbjuder IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) inom branscher med höga krav på tillgänglighet och upptid, som e-handel och cybersäkerhet. Bolaget äger och driftar två egna datacenter, i Falkenberg och Stockholm, och erbjuder cloudtjänster i Oslo,  Amsterdam och London. GleSYS agerar även internetleverantör genom ett omfattande europeiskt fibernät. Med huvudkontor i Falkenberg och kontor i Malmö och Stockholm har bolaget i dagsläget 45 anställda. Bolagets omsättning är cirka 110 MSEK (2019) med god tillväxt.

GleSYS AB är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Om Falkenberg Energi

Falkenberg Energi AB är ett kommunalägt bolag med en av Sveriges starkaste miljöprofiler för energiföretag. Under 2019 fick företaget utmärkelserna Sveriges nöjdaste företagskunder på elhandel enligt Svenskt Kvalitetsindex och Företagarna i Falkenbergs Hållbarhetspris. Företaget arbetar utifrån visionen “Energi för en hållbar framtid”. Falkenberg Energi utvecklar ständigt verksamheten inom elhandel, elnät och fjärrvärme för att på bästa sätt möta kundernas behov. Företaget har 45 anställda och omsätter cirka 140 Mkr (2019). Det som kännetecknar företagskulturen är en familjär anda och en prestigelös inställning med fokus på samarbete utifrån den gemensamma värdegrunden. 

Fakta om GleSYS nya datacenter:

  • Byggnadsår: 2020
  • Adress: Kanslistvägen 12, Falkenberg
  • Tomtyta: 4 000 kvadratmeter
  • Kapacitet: 3MW
  • Skalskydd och säkerhet: Skyddsklass 3 i alla tekniska utrymmen med övervakningskameror, larm och bevakning. Inbrottslarm direktkopplat till larmcentral. Tillgänglighetskrav enligt Tier-2+.
  • Certifieringar: ISO 9001, 14001, 27001 under slutförande.
  • Elförsörjning: Redundant elförsörjning. El märkt med 100 % Bra Miljöval.
  • Reservkraft och kylning: Reservkraftsystem drivet av miljöbränsle EcoPar®. Batteribackup (UPS) med N+1. Redundant kylsystem med N+1.
  • Brandskydd: Branddetektering med luftanalys. Miljövänligt släcksystem med brandsläckmedel från 3M Novec™ 1230. Brandlarm direktkopplat till räddningstjänst.
  • Konnektivitet: Redundanta nätverksanslutningar via flera nätoperatörer. Anslutet till GleSYS stamnät – ett omfattande europeiskt nätverk.

Se video från invigningen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Glenn Johansson

Glenn Johansson

CEO and founder +46 346 738 800

Relaterat innehåll

Ett av Sveriges ledande hostingbolag

GleSYS, grundat 1999 i Falkenberg är en av Nordens ledande leverantörer av serverhosting och nätverksinfrastruktur. Vi har över 4 000 kunder i 70 länder och är den enskilt största hostingleverantören till svensk e-handel.

Idag driver vi tre egna datacenter i Sverige och Finland, och erbjuder cloudtjänster från våra partnerdatacenter i Amsterdam, London och Oslo. Med en omfattande europeisk nätverksinfrastruktur förser vi företag med IP-transit, transport och företagsinternet.

Vårt uppdrag är att lösa våra kunders hostingbehov, så de kan koncentrera sig på att skapa förstklassiga tjänster åt sina slutanvändare. Läs mer på glesys.se.

GleSYS
Box 134
31122 Falkenberg
Sverige