Gå direkt till innehåll
​Museet har funktionshinder – inte besökarna

Pressmeddelande -

​Museet har funktionshinder – inte besökarna

Under två år har projektet Funktek jobbat med att göra Göteborgs stadsmuseum mer tillgängligt. Genom att anställa personer med normbrytande funktionsvariationer och låta dem utvärdera tillgängligheten har Stadsmuseets verksamhet och arbetsprocesser förändrats. Nu delar Funktek med sig av sina kunskaper och erfarenheter under två seminarier i Almedalen.

Museer ska vara till för alla. Därför ska de också vara tillgängliga för alla. Men många museer dras med otillgängligheter av olika slag. Detta vill projektet Funktek, på Göteborgs stadsmuseum, ändra på. Här utvärderas såväl utställningar och stadsvandringar av en bred referensgrupp, ”Funktek-piloter”, människor med normbrytande funktion.

- Våra piloter är mellan 18-78 år med olika funktionsvariationer. Gemensamt är att de har personliga erfarenheter av hur otillgängligheter kan skapa hinder. I projektet ses olika funktionsvariationer som en styrka, kunskap och något vi på museet behöver för att bli bättre, säger Daniel Gillberg, projektledare för Funktek.

Funkteks användarcentrerade arbetssätt har genererat nya kunskaper och förändrat sättet att både planera och bygga utställningar och ta fram stadsvandringar.

- Vi måste arbeta medskapande med våra besökare när vi skapar kultur. Det är både ett sätt att mötas och att tillgängliggöra museet, säger Daniel Gillberg.

Just nu arbetar Funktek med att tillgängliggöra museets nya basutställning ”Göteborgs födelse” som öppnar våren 2017. Tillsammans med testpiloter utvärderas löpande utställningens grafiska form, texter och fysiska utformning. Projektet kommer också ta fram en ny tillgänglig museiapp. På sikt ska det bli en gratis app som alla museer kan använda, för att tillgängliggöra just sina utställningar.

- Alla museer ska och vill jobba med tillgänglighet, men det finns inte något ultimat museum ur tillgänglighetssynpunkt idag. Vi behöver dela med oss av våra lyckanden, misslyckanden och stärka varandra i arbetet, säger Daniel Gillberg.

Under Almedalsveckan kommer projekt Funktek att vara på plats i Almedalen för att dela med sig av sina erfarenheter och sitt tillgänglighetsarbete. De håller i två seminarier under veckan.

Kom och träffa, lyssna och prata med Funktek!

FUNKTEK I ALMEDALEN

Museet har funktionshinder - inte besökarna
Seminarium. 
Onsdag 6 juli 2016, klockan 11:30 - 12:30
Plats: Gotlands museum, Bildstenshallen, Strandgatan 14

Kulturlivet har funktionshinder - inte människorna
Seminarium. 
Fredag 8 juli 2016, klockan 13:30 - 14:30
Västsvenska Arenan, Strandvägen, H542


Vill du veta mer om Funktek eller göra en intervju?

Kontakta:
Daniel Gillberg, projektledare
031-368 36 22
daniel.gillberg@kultur.goteborg.se
info@funktek.se

Presskontakt:
Isa Andersson
031-368 36 06
isa.andersson@kultur.goteborg.se

Läs mer 
Läs mer om Funktek på projektets hemsida och Stadsmuseets webb.


Ämnen

Regioner


Göteborgs stadsmuseum ligger i en unik miljö, Ostindiska huset från 1750-talet.
Våra utställningar berättar Göteborgs historia från forntid till nutid, så
passa på att gå ett varv genom 12 000 år av historia! Året om har vi också tillfälliga
utställningar om aktuella frågor i staden samt fotoutställningar med både nya
och gamla bilder från våra samlingar.

Presskontakt

Isa Andersson

Isa Andersson

Presskontakt Kommunikatör & presskontakt 031-368 31 60

Relaterat innehåll

Göteborg i nöd och lust

Göteborgs stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum. Våra utställningar berättar om Göteborg och Västsverige från forntid till nutid och spänner över cirka 12 000 års historia. Inspireras av de färgsprakande idéer som genomsyrade staden på 1700-talet, se Sveriges enda bevarade vikingaskepp och häpna över salongslivet jämte den fackliga kampen under 1800-talet.

Hos oss kan du lära dig mer om historien men även ta del av frågor som handlar om staden idag.
Vi visar tillfälliga utställningar om aktuella frågor samt fotoutställningar med nya och gamla bilder från våra samlingar. Museet har även en omfattande programverksamhet med föredrag, debatter, kurser, barnaktiviteter och visningar.

Göteborgs stadsmuseum ligger i Ostindiska huset som uppfördes av Ostindiska kompaniet under mitten av 1700-talet. Under ett besök på Göteborgs stadsmuseum får du tillgång till en av Göteborgs äldsta och kulturhistoriskt mest intressanta byggnader, en miljö som påminner om den tid då skepp lämnade Göteborg för att segla till Kina.

Göteborgs stadsmuseum är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierade av Västra Götalandsregionen.

Göteborgs stadsmuseum
Norra Hamngatan 12
Göteborg
Sverige