Gå direkt till innehåll
Foto: Isa Andersson
Foto: Isa Andersson

Pressmeddelande -

Stadsmuseet kan få Sveriges första teckentolkade museifoajé

Med hjälp av en introduktionsfilm på teckenspråk ska fler kunna ta del av informationen i Stadsmuseets reception.
– Det kan vara den första teckentolkade receptionen i landet, säger, Ellica Lindstjerna på Teckenspråksforum.

Göteborgs stadsmuseum har under lång tid arbetat med att göra museet mer tillgängligt. När Teckenspråkets dag anordnades på Stadsmuseet den 15 maj i år, i samarbete med Teckenspråksforum, började idén om en informationsfilm på teckenspråk att gro. Filmen har nu producerats av Teckenspråksforum i Göteborgs stad, och kommer framöver att möta besökaren i museets reception. Här får besökaren viktig besöksinformation rörande huset, faciliteter och entré. 

– Det första intrycket är viktigt. Vi döva upplever ett stort utanförskap ute i samhället - det är sällan man ser teckenspråkiga informationsfilmer på offentliga platser, exempelvis på museer. Det gör att vi missar viktig information som vi borde känna till, eller inte riktigt vet vad som finns i huset, säger Ellica Lindstjerna, på Teckenspråksforum, som också producerat filmen.

Många döva har lättare att ta till sig information genom teckenspråk som är deras modersmål. Målet med en teckentolkad film är att inkludera fler människor på museet. 

– Det är viktigt för oss att alla människor, oavsett funktionsvariation, känner sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet. Detta är också ett led i vårt tillgänglighetsarbete på museet, säger Carina Sjöholm, som är museichef på Göteborgs stadsmuseum.

För den som är i behov av ytterligare information på teckenspråk kan också få kontakt med en teckenspråkstolk via bildtelefoni i receptionen.

Läs mer om tillgänglighet på Göteborgs stadsmuseum:

Projektet Funktek har under snart tre års tid utvärderat museets verksamhet och utställningar ur ett tillgänglighetsperspektiv. Den 6 februari anordnar de slutkonferens på Stadsmuseet då de presenterar sina resultat och anordnar workshops. Håll utkik på deras hemsida efter mer information. Klicka här.

Utställningen Kännbart visas på Stadsmuseet 12 november 2016–19 februari 2017. Kännbart är ett utställningsprojekt med ny samtidskonst, som undersöker hur vi når varandra utan att varken syn eller hörsel behövs. Konsten är helt nyproducerad och utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att man som dövblind, döv eller om man har en kombination av syn- och hörselnedsättning, ska kunna ta del av utställningen.
Läs mer om utställningen här.

Utställningen Göteborgs födelse öppnar 11 mars 2017 och är Stadsmuseets stora nya basutställning om 1600-talets Göteborg. Samtliga utställningstexter kommer att syn- och teckentolkas i en ny och tillgänglig museiapp som lanseras i samband med öppning.
Läs mer om utställningen här.

Vill du veta mer eller göra en intervju?

Kontakta:
Carina Sjöholm, museichef
carina.sjoholm@kultur.goteborg.se

Ellica Lindstjerna, informatör Teckenspråksforum
teckenspraksforum@socialresurs.goteborg.se

Presskontakt:
Isa Andersson
isa.andersson@kultur.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Göteborgs stadsmuseum ligger i en unik miljö, Ostindiska huset från 1750-talet.
Våra utställningar berättar Göteborgs historia från forntid till nutid, så
passa på att gå ett varv genom 12 000 år av historia! Året om har vi också tillfälliga
utställningar om aktuella frågor i staden samt fotoutställningar med både nya
och gamla bilder från våra samlingar.

Presskontakt

Isa Andersson

Isa Andersson

Presskontakt Kommunikatör & presskontakt 031-368 31 60

Relaterat innehåll

Göteborg i nöd och lust

Göteborgs stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum. Våra utställningar berättar om Göteborg och Västsverige från forntid till nutid och spänner över cirka 12 000 års historia. Inspireras av de färgsprakande idéer som genomsyrade staden på 1700-talet, se Sveriges enda bevarade vikingaskepp och häpna över salongslivet jämte den fackliga kampen under 1800-talet.

Hos oss kan du lära dig mer om historien men även ta del av frågor som handlar om staden idag.
Vi visar tillfälliga utställningar om aktuella frågor samt fotoutställningar med nya och gamla bilder från våra samlingar. Museet har även en omfattande programverksamhet med föredrag, debatter, kurser, barnaktiviteter och visningar.

Göteborgs stadsmuseum ligger i Ostindiska huset som uppfördes av Ostindiska kompaniet under mitten av 1700-talet. Under ett besök på Göteborgs stadsmuseum får du tillgång till en av Göteborgs äldsta och kulturhistoriskt mest intressanta byggnader, en miljö som påminner om den tid då skepp lämnade Göteborg för att segla till Kina.

Göteborgs stadsmuseum är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierade av Västra Götalandsregionen.

Göteborgs stadsmuseum
Norra Hamngatan 12
Göteborg
Sverige