150 instängda ålar räddade i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 06:40 CEST

I en invallad bassäng i Göteborgs hamns ytterhamnar har över 150 rödlistade ålar hittats och flyttats ut på öppet vatten utanför Hönö i Göteborgs södra skärgård. Ålarna hade blivit instängda i samband med bygget av en ny terminal i Göteborgs hamn – det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i hamnen.

Full containeraktivitet i Göteborgs hamn – europeiska hamnar hackar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 08:50 CEST

​Hamnar runt om i Europa har drabbats hårt av rådande coronapandemi. Det visar nyligen publicerade volymrapporter från Europas största hamnar. De europeiska hamnarna har också drabbats hårt av inställda anlöp, i flertalet hamnar har upp till 30 procent av anlöpen ställts in. Samtidigt har Göteborgs hamn ökat i containervolym och inga direktanlöp har varken ställts in eller planeras att ställas in.

Hållbar hamn - Göteborgs Hamn AB redovisar hållbarhetsarbetet

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 07:48 CEST

​Göteborgs hamn har varit öppen i 400 år och spelar en viktig roll för svenskt näringslivs framgångar. Nu spänner hamnen bågen och fokuserar än mer på hållbarhet.

Två fartyg satta i karantän i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 12:07 CEST

Under tisdagen anlöpte två fartyg Göteborgs hamn med ett konstaterat, respektive ett misstänkt fall av person med Covid-19 ombord. Båda besättningsmännen var isolerade ombord på respektive fartyg som hanteras i enlighet med hamnens karantänplan.

Få coronaeffekter på godsvolymerna i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2020 06:53 CEST

Göteborgs hamn, liksom det svenska samhället, håller öppet trots Coronaviruset. Senaste rapporten för operativ verksamhet är positiv och godsvolymerna i hamnen är fortsatt höga. Det visar hamnens volymsammanställning för årets första kvartal.

Platzer och Göteborgs Stad tecknar avsiktsförklaring

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 06:47 CEST

Göteborgs hamn möjliggör inlandslagring av importgods

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 12:30 CEST

En hastig förändring i efterfrågan på svenskt importgods i coronavirusets spår har lett till att redan orderlagt gods på kan behöva mellanlagras. Göteborgs hamn AB har därför tagit fram en lösning inom ramen för hamnens Railportsystem. Ett antal Railport-terminaler med direkt järnvägskoppling till Göteborgs hamn står nu redo att mellanlagra containers och trailers – nära godsets slutdestinationer.

Coronaviruset kan påskynda sjöfartens digitalisering

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 07:21 CEST

När fysisk kontakt mellan besättning på fartyg och säkerhetspersonal på kaj ska ner till ett minimum måste nya arbetssätt fram, och det snabbt. I Göteborgs hamn syns tydligt hur coronapandemin kan påskynda digitaliseringen i en annars konservativ sjöfartsbransch.

Trots Covid-19 – Göteborgs hamn är fortsatt öppen

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 11:34 CET

Göteborg hamn följer utvecklingen av Coronaviruset intensivt. Anpassningar av verksamheten sker fortlöpande. Tack vare de åtgärder som vidtagits och det stora jobb som görs av alla runt om i hamnen så fortsätter verksamheten att fungera utan större störningar i anlöp av fartyg till hamnen samt godsgenomströmningen. Detta enligt Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ingen containerbrist i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 12:23 CET

En av de stora frågorna inom transport- och sjöfartsbranschen just nu är om Sverige lider brist på tomcontainrar, vilket i så fall skulle innebära ett hinder för svenska exportflöden. I Göteborgs hamn följer man utvecklingen noga, men konstaterar att läget idag ser förhållandevis ljust ut.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Press, media
 • stkfefjaanxr.sfptrhbomsobeiirgdw@pezorqgtgtfotka.snjexx
 • 070 436 01 51

 • Presskontakt
 • Head of Marketing & Communication
 • Marketing & Communications
 • cekacisdlibqa.ezlouoofbw@pjeorigtgvtotpi.srdewn
 • +46739503297

Om Göteborgs hamn

Nordens största hamn

Fakta Göteborgs hamn:
Göteborg hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka hälften av all containertrafik. Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Uppgifter 2018:

Godsomsättning: C:a 40 miljoner ton gods
Containrar: 753,000 containrar TEU
Ro/ro-enheter: 584,000 ro/ro-enheter
Nya bilar: 290,000 nya bilar
Passagerare: 1,7 miljoner passagerare
Energiprodukter: 23,4 miljoner ton

Adress

 • Göteborgs hamn
 • Emigrantvägen 2B
 • 403 38 Göteborg
 • Sverige
 • Vår hemsida