Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förhandlingarna avslutade i Göteborgs Hamn – riksavtalet gäller

Förhandlingarna om ett avtal mellan Göteborgs Hamn och fackförbunden har avslutats utan att ha nått fram till ett lokalt avtal. Därför kommer det rikstäckande hamn- och stuveriavtalet som tillämpats sedan 1 januari 2008 att fortsätta gälla i Göteborgs Hamn. Sedan oktober förra året har det pågått förhandlingar mellan Göteborgs Hamn och de båda fackförbunden Transportarbetareförbundets och Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar. Förhandlingarna har främst handlat om hur arbete på helgdagar och utanför schemalagd tid ska hanteras, och i grunden om arbetsgivarens rätt att styra över arbetstiden. Målet är också att alla medarbetare ska få en bättre balans mellan arbete och fritid genom att minska övertidsuttaget och schemalägga mer. Vid årsskiftet sades det lokala avtalet ”göteborgsbilagan” upp. Sedan dess har riksavtalet gällt i hamnen, men parterna har fortsatt förhandlingarna för att hitta lokala anpassningar av avtalet. Förhandlingarna har nu avslutas utan att några sådana anpassningar finns på plats. Alltså gäller riksavtalet även fortsättningsvis i hamnen. - Våra kunder måste kunna lita på att vi hanterar deras fartyg med hög effektivitet och tillförlitlighet. Riksavtalet ger oss bättre möjligheter än den gamla göteborgsbilagan, men det hade varit ännu smidigare om vi hade hittat lokala lösningar, säger Peter Svanberg, förhandlingschef på Göteborgs Hamn. Den största skillnaden mellan riksavtalet och det tidigare avtalet är att det finns en möjlighet att beordra arbete på icke schemalagd tid. - Frivilligheten kommer fortfarande att utgöra grunden för arbete utanför ordinarie schema, men det är viktigt att vi har möjlighet att beordra arbetstid om det skulle behövas, säger Peter Svanberg. Bakgrunden till förhandlingarna är att Göteborgs Hamn måste anpassa sig till de krav som industrin och samhället ställer på hamnen. Målet är att växa och bli dubbelt så stor på åtta år och utvecklas till en omlastningshamn för Östersjöregionen. – Tillväxten är nödvändig för att behålla ställningen som Nordens största hamn och på allvar ta upp konkurrensen med hamnarna på kontinenten, säger Peter Svanberg. För mer information, kontakta Peter Svanberg, förhandlingschef i Göteborgs Hamn, 031 731 22 79.

Regioner


Följ oss gärna på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

www.goteborgshamn.se


Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Kontakter

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum