Gå direkt till innehåll
Delar av Göteborgs hamn från ovan. Bild: Göteborgs Hamn AB.
Delar av Göteborgs hamn från ovan. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Pressmeddelande -

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

För nittonde året i rad toppar Göteborg listan när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges bästa logistiklägen. Göteborgs hamn beskrivs som avgörande för placeringen, bland annat tack vare rikstäckande tågpendelnätet och ökande containervolymer.

– Vi har många av landets starkaste aktörer på logistikområdet samlade i en region, där hamnen och den hamnnära logistiken är centrala delar av pusslet. Vi har också en stark akademi där logistikforskning och utbildningar håller hög internationell klass. Logistik är en del av Göteborgarnas DNA och det finns en samverkansanda här som är positiv för helheten, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB.

I motiveringen beskrivs Göteborgsregionen som ett ”exceptionellt distributionsläge” med en stark regional tillväxt både i konsumtionsmarknaden och i näringslivet. Göteborgs hamn lyfts fram specifikt som en avgörande faktor i utnämningen, där järnvägslogistiken till hamnen pekas ut som en viktig framgångsfaktor.

– Järnvägen är oerhört viktig för att effektivt knyta hela Sverige och delar av Skandinavien till hamnen. Den stärker vår ställning som hela Skandinaviens godsnav ytterligare, samtidigt som den är det en tydlig väg framåt för att nå våra högt ställda miljömål, säger Elvir Dzanic.

Långsiktiga investeringar i hamnens järnvägskoncept har lett till att det under 2019 transporterades mer gods på järnväg till och från hamnen än någonsin tidigare i hamnens 400-åriga historia. Men hamnen fortsätter med att skapa ytterligare förutsättningar för tillväxt på järnväg, närmast genom den nya, spåranslutna Sveaterminalen som ökar kapaciteten ytterligare i hamnen.

Utmaningar framåt
I motiveringen konstateras också att det också finns utmaningar i Göteborgsregionen på logistikområdet, bland annat i att möta framtida efterfrågan på logistikytor framöver. Även fördjupningsbehovet av farleden in till Göteborgs hamn lyfts som en nyckel för att säkerställa fortsatt tillväxt av volymer framåt.

– Att farleden håller ett tillräckligt djup är mer än en hamnfråga. Det är avgörande för att det svenska näringslivets handel med transoceana marknader ska kunna fortsätta på ett effektivt och hållbart sätt. Så det är glädjande att vi är igång med förberedelser inför en fördjupning redan nu, säger Elvir Dzanic.

Den uppmärksammade listan över Sveriges bästa logistiklägen har publicerats sedan 2001. Rankingen bygger på tillgången på logistikytor, flöden/geografi, infrastruktur, marktillgång, kompetens och samarbetsklimat i regionen.

Helsingborgsregionen och Örebroregionen blev tvåa respektive trea på listan.

Utdrag ur motiveringen:
”Göteborgsregionen är ett exceptionellt distributionsläge för logistik genom Nordens största containerhamn med ett starkt tågpendelnät. Stark regional tillväxt både som konsumtionsmarknad och för det logistikintensiva näringslivet. Genom Chalmers och Göteborgs universitet är man ett av landets starkaste kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning. Trots utmaningar att möta markbehovet har tillväxten av logistikytor legat högst i landet de senaste åren, så även 2020, med 187 000 kvm tillkommande ytor under året. Hamnen ökar åter containervolymerna något under 2019, och har prioriterats väl i infrastrukturplanen. Dock behövs farledsfördjupning bli verklighet för att säkerställa fortsatt tillväxt av volymer framåt.”

Läs mer på: https://intelligentlogistik.com/logistiklagen/

Ämnen

Regioner


Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs hamn:
Göteborg hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och hälften av all containertrafik. Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kontakter

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Relaterat innehåll

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum