Skip to main content

Göteborgs hamns godsvolymer för årets första kvartal klara

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2018 12:53 CEST

Antalet skeppade bilar fortsatte öka från redan höga nivåer i Göteborgs hamn under första kvartalet 2018.

Under årets första kvartal ökade containervolymerna med tre procent, från 184 000 till 188 000 tjugofotscontainrar. Antalet skeppade bilar ökade med 20 procent, medan intraeuropeiska roro*-enheter och energiprodukter ökade med fem respektive tre procent. Det visar nyligen sammanställd volymstatistik för årets första kvartal i Göteborgs hamn.

Fler bilar
Under första kvartalet 2018 ökade hanteringen av bilar med 20 procent jämfört med samma kvartal förra året. Den viktigaste förklaringen är Volvo Cars fortsatt goda resultat under kvartalet.

– Volvo Cars fortsätter producera och exportera stora volymer bilar från Torslandafabriken och det ger givetvis starka utslag på volymerna i hamnen. Det rör sig om en stor volymökning från redan väldigt höga volymer, och det är starkt att man lyckats öka försäljningen ytterligare, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Något fler containrar
Den absoluta merparten av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart och när det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg.

Under årets första kvartal skeppades 188 000 containrar (räknat i tjugofotscontainrar). Det innebär en uppgång med tre procent jämfört med samma period 2017 – en period som var den svagaste på containersidan på över tio år i hamnen.

Arbetsmarknadskonflikt påverkar volymerna
Fjolårets siffror påverkades av den långdragna arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs hamns containerterminal.

– Vi hade hoppats på en kraftigare återhämtning under årets första kvartal då transportbehovet är fortsatt stort och inga stridsåtgärder pågått sedan i somras. Nu förväntas regeringen komma med lagstiftning som tydliggör kollektivavtalets roll, säger Magnus Kårestedt.

Fortsatt uppåt för intraeuropeisk roro-trafik
Ett tecken på att konjunkturen går på högvarv är den intraeuropeiska roro-trafiken som fortsätter öka från de rekordhöga volymerna från 2017. Volymerna steg med fem procent jämfört med första kvartalet förra året.

– Den grundläggande förklaringen är den fortsatt goda europakonjunkturen. Göteborgs hamn har också duktiga rederier på rorosidan som tillsammans ger god service och hög frekvens till destinationer runt om i Europa. Det gör att det blir attraktivt för industrin att flytta mer intraeuropeiskt gods från land till sjö, säger Magnus Kårestedt.

Mer energiprodukter
I Göteborg finns också Nordens största allmänna energihamn där hälften av Sveriges råoljeimport tas in. I energihamnen hanteras bensin, diesel, asfalt och en mängd andra produkter. Totalt hanterades 5,9 miljoner ton energiprodukter under första kvartalet 2018, en ökning med tre procent jämfört samma kvartal året innan. Det är i nivå med 2016 års första kvartal som var det bästa i hamnens historia för energiprodukter.

Göteborgs Hamns volymer januari – mars 2018


Jan-mars 2018 Jan-mars 2017 Jfr %
Container, TEU** 188 000 184 000 3%
Järnväg, TEU** 100 000 106 000 -5%
Roro-enheter 152 000 146 000 5%
Nya bilar 80 000 68 000 20%
Olja, mTon 5,9 5,7 3%
Passagerare 223 000 264 000 -16%

* Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas med fartyg inom och utanför Europa.

** Tjugofotscontainrar

För mer information, kontakta Stefan Strömberg, presskontakt Göteborgs Hamn AB, på 070-436 01 51 eller via stefan.stromberg@portgot.se

Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och hälften av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.