Gå direkt till innehåll
Historisk minskning av containertrafiken på grund av  långdragen hamnkonflikt

Pressmeddelande -

Historisk minskning av containertrafiken på grund av långdragen hamnkonflikt

Den fackliga konflikten i Göteborgs Hamn har lett till ett historiskt volymtapp. Under årets första halvår minskade antalet skeppade containrar med hela 22 procent, den största minskningen någonsin i hamnens historia. Särskilt stor är nedgången i juni – minus 60 procent. Containerhanteringen är nu nere på 2001 års nivå.

– Vi ser nu en historiskt stor minskning av containervolymerna på grund av den fackliga konflikten som pågått i över ett år nu. Konsekvenserna för svensk handel är stora, eftersom flera linjer till viktiga marknader har dragits in, däribland direktlinjer som är så viktiga för både importen och exporten. Mycket gods har flyttats från sjöfart till väg, investeringar uteblir och arbetstillfällen har försvunnit, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Volymstatistiken för årets första sex månader visar tydligt hur de fackliga striderna i containerterminalen, APM Terminals Gothenburg, påverkat containerhandeln negativt. Nedgången jämfört med 2016 är hela 22 procent. Särskilt stor var minskningen i juni månad – minus 60 procent jämfört med juni 2016. Preliminära siffror visar att även juli visar historiskt låga siffror. Den uppåtgående trenden är bruten och man får gå ända tillbaka till 2001 för att hitta motsvarande volymnivå.

– Det är smärtsamt tydligt hur konflikten skadat hamnen och industrin. Historiskt har vi haft en fantastisk tillväxt här i Nordens största hamn och det har investerats miljardbelopp för att kunna tjäna svensk handel på bästa sätt, säger Magnus Kårestedt.

Konflikten mellan operatören APMT och Hamnarbetarförbundet avd. 4 har pågått sedan maj 2016. Den har kunnat pågå trots att APMT har tecknat branschens kollektivavtal, något som fått regeringen att agera och tillsätta en utredning för att se över spelreglerna på arbetsmarknaden.

– Det är orimligt att en grupp hamnarbetare i Göteborg kan blockera ett helt lands handelsflöden på detta sätt. Nationella medlare har försökt lösa konflikten vid upprepade tillfällen. APM Terminals har accepterat samtliga bud från medlarna medan Hamnarbetarförbundet sagt nej. Jag välkomnar regeringens utredning, men lagstiftningen tar tid och därför måste det till en lokal lösning här och nu så att hamnen blir tillförlitlig igen, säger Magnus Kårestedt.

Övriga godsslag ökar
Övriga godsslag i Göteborgs Hamn fortsätter att öka. Antalet skeppade roro-enheter* under första halvåret landade på 291 000 – sju procent upp jämfört med 2016. Under årets första sex månader exporterades och importerades 137 000 nya bilar, vilket är 14 procent fler än under motsvarande period förra året. Ökningen förklaras främst av Volvos framgångar.

Volymerna i Energihamnen ökade också – upp sju procent jämfört med första halvåret 2016.

Volymer Göteborgs Hamn januari – juni 2017

Jan-juni 2017Jan-juni 2016 Jmf %
Container (teu**)318 000405 000-22 %
Roro-enheter291 000272 0007 %
Nya bilar137 000121 00014 %
Passagerare701 000700 0000 %
Olja (m ton)12,011,27 %

För mer information, kontakta Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn AB, tel. +46 31 368 75 45, eller via cecilia.carlsson@portgot.se.

* Tjugofotscontainrar

** Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas på fraktfärjor, ofta med tät linjetrafik inom Europa.

Ämnen

Kategorier


Följ oss gärna på:

Twitter

Instagram

LinkedIn

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Presskontakt

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum