Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt samarbete underlättar fartygsanlöp

Snabbare, enklare och grönare fartygsanlöp.  Det är målet med ett nytt samarbete mellan Sjöfartverket och Göteborgs Hamn. Samarbetet ska gynna kunderna och en säker och hållbar sjöfart genom effektiva processer och ett innovativt arbetssätt. Nu startar samarbetet på allvar.

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn med cirka 12 000 fartygsanlöp om året. Vid varje anlöp är många aktörer inblandade. Fartyget behöver till exempel ha kontakt med Sjöfartsverket för att få information om trafiksituationen i hamnen samt för att beställa lots. Fartyget behöver också kontakta Göteborgs Hamn för att få information om kajläge, beställa kringtjänster med mera.

Nu har Göteborgs Hamn och Sjöfartverket beslutat sig för att under en testperiod samlokalisera dessa tjänster i Amerikaskjulet, där Göteborgs Hamnbolag sitter sedan början av april. I praktiken innebär det att Sjöfartsverkets sjötrafikinformation, VTS-centralen, och lotsbeställningen flyttar ihop med hamnens fartygsplanering, Port Control.

– Genom att sitta tillsammans hoppas vi kunna förbättra och effektivisera anlöpsprocessen ytterligare. Våra kunder kommer att tjäna på ett fördjupat samarbete, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.
Samarbetet innebär också en miljövinst eftersom fartygen kan trafikledas tidigare och på så sätt anpassa hastigheten efter trafiksituationen i hamnen.

Sjöfartsverket har sedan några månader tillbaka satsat på Göteborg som en knutpunkt för sin verksamhet.

– Vår satsning i Göteborg öppnar dörrarna för helt nya lösningar och samarbetsformer där kundens behov ska vara utgångspunkten. Målet för oss är att fartygen ska uppleva ännu större trygghet och effektivitet vid både in- och utsegling, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket.

För mer information, kontakta Susanne Hansson på Göteborgs Hamn,
tel 031-731 23 25, susanne.hansson@portgot.se eller Maria Ottosson på Sjöfartsverket, tel 010-478 46 49, maria.ottosson@sjofartverket.se


Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.  26 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

Kontakter

Pressjour

Presskontakt Pressjour 24/7 031 368 75 70
Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication 073 950 32 97

Skandinaviens största hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 20% av svensk utrikeshandel och drygt 50% av all containertrafik går via Göteborgs hamn. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 30 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
403 38 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum