Gå direkt till innehåll
Säkrare fartygsanlöp med nytt samarbete

Pressmeddelande -

Säkrare fartygsanlöp med nytt samarbete

Premiär: Idag flyttar Sjöfartsverkets VTS och lotsbeställning ihop med Göteborgs Hamns anlöpsplanering. Syftet med det nya samarbetet är snabbare, säkrare och grönare fartygsanlöp.

Varje år anlöper cirka 11 000 fartyg Göteborg Hamn, Nordens största hamn. Det är alltifrån stora containerfartyg och roro-färjor till bilbåtar, tankers och passagerarfärjor.

Ett anlöp är en omfattande process och många aktörer är inblandade. Fartyget behöver till exempel ha kontakt med Sjöfartsverket för att beställa lots och få information om trafiksituationen i angöringen och i farlederna. Kontakt behövs även med Göteborgs Hamn för att bli tilldelad ett kajläge, beställa kringtjänster med mera. Styrande för hela processen är tidsfaktorn.

Gothenburg Approach
För att erbjuda sjöfarten en effektivare anlöpsprocess till Göteborg fördjupas nu samarbetet mellan Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn. I praktiken innebär det att Sjöfartsverkets VTS-funktion och lotsbeställning flyttar ihop med hamnens anlöpsplanering, Port Control. Den gemensamma driftscentralen går under namnet Gothenburg Approach.

– Snabbare, enklare och grönare fartygsanlöp, det är målet med samarbetet mellan Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket. Nu startar samarbetet på allvar med att verkställa processförbättringar med kunden i fokus, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Medarbetarna från de båda organisationerna sitter nu tillsammans i en anpassad och ombyggd driftcentral på Amerikaskjulets fjärde plan med bra uppsikt över älven och kan lätt kommunicera med varandra.

– Genom att sitta tillsammans hoppas vi kunna förbättra och effektivisera anlöpsprocessen ytterligare. Våra kunder kommer att tjäna på ett fördjupat samarbete, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Samarbetet innebär på sikt också miljövinster eftersom fartygens anlöp effektiviseras med förbättrad tidsstyrning och ett planerat trafikflöde vid angöring.

Läs mer om Gothenburg Approach på www.goteborgshamn/gothenburgapproach eller på www.sjofartsverket.se/gothenburgapproach

För mer information, kontakta Maria Ottosson, kommunikationsdirektör Sjöfartsverket på tfn 010-478 46 49 eller Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn,  tfn 031-731 22 45.


Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Presskontakt

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Presskontakt Pressansvarig Press, media 070 436 01 51
Cecilia Lööf

Cecilia Lööf

Presskontakt Head of Marketing & Communication Marketing & Communications +46739503297