Gå direkt till innehåll
Nytt större hamnbad byggs i Jubileumsparken med start hösten 2021. Foto: Göteborg & Co
Nytt större hamnbad byggs i Jubileumsparken med start hösten 2021. Foto: Göteborg & Co

Pressmeddelande -

​Beslutat av park- och naturnämnden 14 december: Nytt hamnbad byggs i Jubileumsparken


Park- och naturnämnden beslutade vid sitt möte den 14 december att fortsätta med planering och byggnation av en andra deletapp av Jubileumsparken i Frihamnen som innehåller ett hamnbad, Dnr 0395/20.

I november beslutade kommunfullmäktige att avsätta 60 mnkr i budget 2021 för ”att färdigställa badet i Jubileumsparken”. Vid sitt möte den 14 december beslutade park- och naturnämnden att återuppta planering och byggnation av hamnbadet, med målet att anläggningen ska stå klar under 2022.

Kommunfullmäktige gav även i uppdrag att ”utreda förutsättningarna för åretrunt-bad i den befintliga bassängen”. Det uppdraget kommer att genomföras parallellt med planering och byggnation av hamnbadet.

– Att komma närmare vattnet och bada i älven har göteborgarna önskat både i dialogerna inför byggandet av Älvstaden och inför stadens 400-årsjubileum. Nu blir det verklighet. Dessutom bidrar hamnbadet med ekosystemtjänster, som ett flytande landskap i en tätbebyggd miljö, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden.

Exakt vad det nya hamnbadet ska innehålla och hur det ska utformas fastställs när ny upphandling och projektering är genomförd. Klart är att hamnbadet ska omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp.

Sedan tidigare i år pågår förberedande arbeten för Jubileumsparkens första permanenta etapp på land. Den innehåller Göteborgs femte utflyktslekplats på temat form och fantasi, grönskande gläntor och gångstråk nära vattnet, nya toaletter och omklädningsrum samt ombyggnad av befintlig bastu. Planerad byggtid är januari 2021 till hösten 2021.

– Vi bygger ett nytt område i Frihamnen som ska utvecklas till en del av Göteborgs innerstad och där har vi ett stort ansvar att värna de allmänna ytorna, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden.

För mer information, kontakta:
AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden,
e-post: annasara.perslow@politiker.goteborg.se, telefon: 070-671 40 18

Handlingarna för sammanträdet finns på goteborg.se/namndhandlingar

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

Presskontakt

Park- och naturförvaltningen - Cinna Axelsson

Park- och naturförvaltningen - Cinna Axelsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg 031-365 57 19

Relaterade nyheter