Gå direkt till innehåll
Nytt större hamnbad byggs i Jubileumsparken med start hösten 2021. Foto: Göteborg & Co
Nytt större hamnbad byggs i Jubileumsparken med start hösten 2021. Foto: Göteborg & Co

Pressmeddelande -

​Beslutat av park- och naturnämnden 14 december: Nytt hamnbad byggs i Jubileumsparken


Park- och naturnämnden beslutade vid sitt möte den 14 december att fortsätta med planering och byggnation av en andra deletapp av Jubileumsparken i Frihamnen som innehåller ett hamnbad, Dnr 0395/20.

I november beslutade kommunfullmäktige att avsätta 60 mnkr i budget 2021 för ”att färdigställa badet i Jubileumsparken”. Vid sitt möte den 14 december beslutade park- och naturnämnden att återuppta planering och byggnation av hamnbadet, med målet att anläggningen ska stå klar under 2022.

Kommunfullmäktige gav även i uppdrag att ”utreda förutsättningarna för åretrunt-bad i den befintliga bassängen”. Det uppdraget kommer att genomföras parallellt med planering och byggnation av hamnbadet.

– Att komma närmare vattnet och bada i älven har göteborgarna önskat både i dialogerna inför byggandet av Älvstaden och inför stadens 400-årsjubileum. Nu blir det verklighet. Dessutom bidrar hamnbadet med ekosystemtjänster, som ett flytande landskap i en tätbebyggd miljö, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden.

Exakt vad det nya hamnbadet ska innehålla och hur det ska utformas fastställs när ny upphandling och projektering är genomförd. Klart är att hamnbadet ska omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp.

Sedan tidigare i år pågår förberedande arbeten för Jubileumsparkens första permanenta etapp på land. Den innehåller Göteborgs femte utflyktslekplats på temat form och fantasi, grönskande gläntor och gångstråk nära vattnet, nya toaletter och omklädningsrum samt ombyggnad av befintlig bastu. Planerad byggtid är januari 2021 till hösten 2021.

– Vi bygger ett nytt område i Frihamnen som ska utvecklas till en del av Göteborgs innerstad och där har vi ett stort ansvar att värna de allmänna ytorna, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden.

För mer information, kontakta:
AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden,
e-post: annasara.perslow@politiker.goteborg.se, telefon: 070-671 40 18

Handlingarna för sammanträdet finns på goteborg.se/namndhandlingar

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80

Relaterat innehåll