Gå direkt till innehåll
Foto: Lo Birgersson
Foto: Lo Birgersson

Pressmeddelande -

Kraftsamling på barn och ungdomar i sommar

Göteborgs Stad kraftsamlar i sommar för att kunna erbjuda unga sommarjobb men också massor av aktiviteter - allt från badresor till skatesafari. Dessutom finns förstärkt bemanning av ferieledare och fältassistenter.

Sommarjobb
Trots pandemin kommer staden att kunna leverera fler sommarjobb än tidigare. Kommunala verksamheter och föreningar står för den största andelen av platserna.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, som ansvarar för uppdraget, siktar på att erbjuda 4500 elever arbete, vilket är 500 fler än förra året. Platserna gäller för årskurs 9 och gymnasiet årskurs 1 samt de flesta yrkeslinjer årskurs 2. En dryg tredjedel av platserna går till årskurs 9, resten till gymnasiet.

Sommarjobben sträcker sig över två veckor för åk 9 och tre veckor för gymnasieungdomar. Beräknad kostnad för 2021 är 17 mkr.

Av de drygt 6700 ungdomar som har sökt och är behöriga kommer hälften från årskurs 9 och hälften från gymnasiet. 10 procent av de sökande uppger särskilda behov av ett sommarjobb vilket är en historiskt hög andel.

-Det är ett fantastiskt fint arbete som många verksamheter och föreningar bidrar till, utan deras medverkan hade vi inte klarat utmaningen. Tillsammans kommer vi också att göra en förstärkt insats i höst genom att kunna erbjuda höstlovsjobb för gymnasieungdomar med 1000 platser. För att få en lika hantering av sommarjobben, i hela staden, kommer vi också att ta fram tydligare ramar för medverkan och ersättning, säger Sofia Gustafsson, enhetschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Massor av aktiviteter på sommarlovet

Spontanfotboll, badresor, bokprat, digital teckningsworkshop och singer-songwriterkurs. Det är några av alla de aktiviteter som finns för barn och ungdomar i sommar. Göteborgs Stad satsar stort på att det ska finnas kul aktiviteter i alla delar av staden, och att det ska finnas något för alla.

Många barnfamiljer kommer i år att tillbringa sommarlovet på hemmaplan. Flera förvaltningar satsar därför liksom tidigare år på att ordna sommarlovsaktiviteter. I år har staden dessutom fått statliga bidrag för att ordna fler avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter.

- Vi jobbar på olika håll i staden för att det ska finnas mycket kul att göra, för yngre barn såväl som för äldre ungdomar. Allt från skatesafari till popkollo, säger Lotta Wikström, avdelningschef för stadsområde välfärd och fritid i socialförvaltningen Sydväst.

Många av aktiviteterna kommer också att ordnas av organisationer med stöd av Göteborgs Stad. Föreningsstöd delas ut till gratis sommarlovsaktiviteter av socialförvaltningarna genom socialnämnden Centrum (7,2 miljoner kronor) och idrotts- och föreningsförvaltningen (4,4 miljoner kronor).

- Det här är en fin möjlighet för föreningar att bidra till att skapa roliga sommaraktiviteter samtidigt som de kan väcka intresse för nya fritidsaktiviteter för barn och unga. I förlängningen kan det också bidra till fler medlemmar till Göteborgs föreningsliv, säger Tobias Gröndahl, avdelningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Många av aktiviteterna är utomhus eller digitala och det finns mycket att göra i närområdet. Den som känner sig sjuk uppmanas att stanna hemma.

Alla aktiviteter presenteras på goteborg.se/sommarlov och nya aktiviteter läggs in löpande.

Planering och stöd
De fyra socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har inför sommaren kartlagt och planerat resurserna för barn och ungdomar inom sina stadsområden utifrån lokal kunskap, ungdomars behov, egna aktiviteter i området och vad andra aktörer gör.

Samtliga fyra stadsområden har förstärkt sommarbemanning med feriearbetare och unga ledare för att kunna erbjuda en stor variation av smittsäkra aktiviteter. Extra satsningar görs i prioriterade områden.

Fältgruppen City arbetar som vanligt i Centrala Göteborg, i tät samverkan med Fryshuset och Räddningsmissionen. I Nordost finns utökad fältverksamhet under hela sommarlovet.

Talespersoner

Om sommarjobb:

Sofia Gustafsson, enhetschef Centrum för arbetsmarknadsanställningar
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Telefon: 031-368 30 77 | Mobil: 072-856 75 49
E-post: sofia.gustafsson@arbvux.goteborg.se

Om vad som pågår i de olika stadsområdena:

Ritva Gonzalez, avdelningschef Stadsområde, välfärd och fritid
Socialförvaltningen Centrum
Telefon: 031-367 99 71 | Mobil: 072-516 15 44
E-post: Ritva.Gonzalez@socialcentrum.goteborg.se

Karita Saapunki Björk, avdelningschef Stadsområde, välfärd och fritid
Socialförvaltningen Hisingen
Telefon: 031-366 06 14
E-post: karita.saapunki.bjork@socialhisingen.goteborg.se

Ing-Marie Larsson, avdelningschef Stadsområde, välfärd och fritid
Socialförvaltningen Nordost
Telefon: 031-365 33 52
E-post: ing-marie.larsson@socialnordost.goteborg.se

Lotta Wikström, avdelningschef Stadsområde, välfärd och fritid
Socialförvaltningen Sydväst
Telefon: 031-365 27 24
E-post: lotta.wikstrom@socialsydvast.goteborg.se

Om idrotts- och föreningsförvaltningens aktiviteter:

Tobias Gröndahl, avdelningschef Föreningsstöd
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Telefon: 031 - 368 21 40 | Mobil: 070 - 427 56 08
E-post: tobias.grondahl@ioff.goteborg.se

Kontaktperson media

Ulla-Carin Moberg, avdelningschef stab och kommunikation
Socialförvaltningen Centrum
Telefon: 031 – 367 90 04, 0707- 99 99 23
E-post: ulla-carin.moberg@socialcentrum.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23