Gå direkt till innehåll
På 10 kg matavfall kan man köra 1,9 mil.
På 10 kg matavfall kan man köra 1,9 mil.

Pressmeddelande -

Lämna fallfrukt på återvinningscentralen - så blir den biogas och biogödsel

Det bästa du kan göra med din frukt är att äta upp den. Eller låta någon annan äta den. Det näst bästa är att lämna in fallfrukten på en återvinningscentral så gör vi biogas och biogödsel av den. Mellan 15 augusti och 1 december finns matavfallskärlen utställda på våra fem återvinningscentraler.

Att äta upp frukt och annan mat är tio gånger bättre, ur miljösynpunkt, än att göra biogas av den. Men det näst bästa är att sortera ut matavfallet och göra biogas och biogödsel av det. Biogasen kan ersätta fossila bränslen och på så sätt minska av utsläppen av koldioxid, kolväten, svavel med mera, och biogödsel kan ersätta mineralgödsel som blir allt svårare och dyrare att bryta och dessutom innehåller kadmium.

- Förra året fick vi in 50 ton fallfrukt på återvinningscentralerna. Det räcker till biogas för 9 500 mils bilkörning, säger Per Hogedal, ansvarig för Kretsloppsparken Alelyckan.

2013-2015 hade återvinningscentralerna även fruktförmedling. Men tyvärr var efterfrågan större än tillgången. Men det hindrar inte att man som fruktträdsägare kan skänka till grannar, ställa en korg med frukt utanför staketet, sätta upp en skylt för hugade plockare eller anteckna sig på fruktförmedlingssajter som www.pallafrukt.se och www.aktavara.org

Fallfruktsinlämning på åvc pågår 15 aug – 1 dec och är gratis även om du använt dina sex fria besök.

Presskontakt.

Ulrika Naezer, kommunikatör Kretslopp och vatten, tel: 031-368 27 80, ulrika.naezer@kretsloppochvatten.gotegborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80