Gå direkt till innehåll
Ny film om kommande skyfall och vad vi kan göra för att dämpa skadorna.
Ny film om kommande skyfall och vad vi kan göra för att dämpa skadorna.

Pressmeddelande -

​Skyfall kan ge skador för 20 miljarder – ny film uppmärksammar frågan

Översvämmade sjukhusområden, trafik som inte fungerar, fara för liv och hälsa och skador för uppemot 20 miljarder. Göteborg kan drabbas hårt av skyfall när klimatet förändras. Nu har Kretslopp och vatten tagit fram en film för att uppmärksamma frågan i tid.

Om fastighetsägare, samhällsplanerare, exploatörer, arkitekter och liknande har tillräcklig kunskap och hjälps åt att förebygga så kan vi tillsammans minska skyfallsskador, förklarar Dick Karlsson, expert på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Problemet med ett skyfall är att när det kommer mycket regn på kort tid kan inte avloppssystemet svälja allt vatten. Då tar vattnet sin egen väg med omfattande skador och problem som följd.

Lösningen är kortfattat att leda vattnet genom staden där det inte förstör och att göra platser där vattnets framfart kan fördröjas. Det kan vara allt ifrån en nedsänkt park som blir en damm vid regn till ett underjordiskt garage som kan fyllas med vatten, förklarar Dick Karlsson.

Förutom att skydda sin egen fastighet vid ett skyfall, kan fastighetsägare även behöva vara med i gemensamma lösningar för hela staden. Till exempel att genom att göra en nedsänkt plats på tomten som fungerar som en damm vid extrema väder. Samhällsplanerare kan bidra genom till exempel rita in olika lösningar i detaljplaner.

Göteborgs Stad driver sedan ett antal år tillbaka ett långsiktigt arbete för att skyfallssäkra staden. Det är förvaltningen Kretslopp och vatten som har samordningsansvaret för arbetet. För att klara skyfallssäkringen kommer samhället behöva göra stora investeringar i den här infrastrukturen.

Kontaktperson: Andreas Severinsson, chef Utveckling och projekt, Kretslopp och vatten, tel: 031-368 27 02

andreas.severinsson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Presskontakt

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80