Förskolebarnen hjälpte Rauke med spadtaget

Nyheter   •   Dec 04, 2018 17:04 CET

När det var dags för spadtag för GotlandsHems nya kvarter Bläckfisken 3, ryckte barnen från förskolan Forellen in och hjälpte GotlandsHems vd, Elisabeth Kalkhäll, och maskoten Rauke att gräva.

GotlandsHem går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 14:49 CET

GotlandsHem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi öppnar intresseanmälan för Sergeanten 5

Nyheter   •   Sep 19, 2018 08:50 CEST

Sergeanten 5 på A7-området i Visby har tagit form och 27 september öppnar GotlandsHem intresseanmälan för de 72 hyreslägenheterna. Redan nu kan den som vill gå en virtuell visning i lägenheterna.

Ny villkor för bostadskön

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 09:10 CEST

GotlandsHem utvärderar de villkor som är kopplade till bostadskön och börjar med att justera villkoren för intresseanmälan, bostadsbyte och kategoribostäder. 

Just nu pågår en större översyn av alla regler och villkor kopplade till bostadskön.

I september inför GotlandsHem uppdateringar vad gäller begränsning i hur många gånger man får tacka nej till en bostad samt svarskrav vid erbjudande om bostad. GotlandsHem inför även lättnader för den som söker en kategoribostad eller önskar göra ett bostadsbyte.

– De uppdaterade villkoren gör att vi på GotlandsHem kan erbjuda en mer effektiv bostadsförmedling. Det kommer också att bli lättare att byta bostad, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Det här innebär de nya villkoren:

1. När du gör en intresseanmälan och blir erbjuden en bostad får du tacka nej högst 5 gånger på 6 månader. Tackar du nej fler gånger blir du spärrad i 12 månader från att göra intresseanmälningar.

2. Du måste svara när du blir erbjuden att gå på bostadsvisning. Om du inte tackar ja eller nej på erbjudandet om visning, inom utsatt tid, blir du spärrad i 90 dagar från att göra nya intresseanmälningar.

3. Den som tecknar kontrakt på ungdoms-, 55+ och 65+ lägenheter behåller sina sparade ködagar hos GotlandsHem.

4. Bytesparterna vid ett bostadsbyte behåller sina sparade ködagar hos GotlandsHem.

De uppdaterade villkoren börjar gälla från 1 september 2018. Fram till dess gäller tidigare villkor.


Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 600 hyreslägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom har vi studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

För mer information om GotlandsHem, följ oss på:

Facebook

Instagram

GotlandsHem utvärderar de villkor som är kopplade till bostadskön och börjar med att justera villkoren för intresseanmälan, bostadsbyte och kategoribostäder.

Läs vidare »

Har du sett den lilla röda traktorn?

Nyheter   •   Jun 21, 2018 15:01 CEST

​I år satsar GotlandsHem extra på att spara vatten, bland annat med hjälp av en liten vattentraktor och tunnor som ger hyresgäster vatten till sina odlingar.

GotlandsHem vill bygga i Slite och i Fårösund

Nyheter   •   Jun 19, 2018 15:35 CEST

GotlandsHems styrelse har idag beslutat att köpa mark i Slite och vill också överta tre tomter i Fårösund, för att på sikt kunna bygga sammanlagt cirka 70 hyreslägenheter.

GotlandsHem har av ägaren, Region Gotland, ålagts att bygga minst 400 lägenheter fram till 2020 varav minst en nyproduktion utanför Visby. Den marknadsundersökning GotlandsHem genomförde i vintras visar att det finns intresse av nyproducerade lägenhet i Slite och i Fårösund.

– Därför har styrelsen för bolaget idag beslutat att köpa tomträtten för Othem Ejdern 6 i Slite, säger Mats Ågren, styrelseordförande, GotlandsHem.

Region Gotland har också ställt frågan till GotlandsHem om det finns ett intresse av att överta tre planlagda tomter i Fårösund. Även detta har bolagets styrelse ställt sig positiv till vid dagens sammanträde.

– Vår förhoppning är att vi ska komma igång med byggnationen i Slite redan under 2019. Det finns en detaljplan för kvarteret, men GotlandsHem kommer att bjuda in till öppen dialog för utformningen av det nya bostadsområdet, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

FAKTA

Slite
Othem Ejdern 6, möjliggör bebyggelse av tvåvåningshus om cirka 20 lägenheter. 

Fårösund
Bunge Kronhagen 3:3, 3:4 och 3:5, detaljplanen möjliggör två- till trevåningshus och det handlar om totalt cirka 50 hyreslägenheter.

GotlandsHems styrelse har idag beslutat att köpa mark i Slite och vill också överta tre tomter i Fårösund, för att på sikt kunna bygga sammanlagt cirka 70 hyreslägenheter.

Läs vidare »

Hyresgästföreningen och GotlandsHem ser över metod för hyressättning

Nyheter   •   Jun 14, 2018 12:14 CEST

Med en mer rättvis hyressättning ska hyresnivåerna spegla boendekvaliteten i jämförelse med andra bostäder, bostadsområden och orter inom GotlandsHem. Det totala hyresuttaget från samtliga bostäder kommer att vara oförändrat för GotlandsHem, men justeras mellan bostäder och bostadsområden för att skapa en rättvis fördelning.

– Nuvarande hyror är satta efter vad det kostade att bygga eller renovera samt vilka subventioner samhället erbjöd. Det här är inget unikt för GotlandsHem, säger Mats Seglarvik, Hyresgästföreningen.

Översynen genomförs gemensamt av Hyresgästföreningen och GotlandsHem och beräknas pågå under flera år. Målet är att arbetet ska vara klart för att tas i bruk och användas från 1 januari 2021.

– Det är bra att vi nu påbörjar det här arbetet tillsammans med Hyresgästföreningen. Vi är överens om att det är väldigt viktigt att det sker i nära dialog med våra hyresgäster, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Hyresgästföreningen Sydost och AB GotlandsHem har kommit överens om att göra en översyn av nuvarande metod för hyressättning. Med översynen önskar båda parter uppnå en hyressättning som baseras på bostadens standard, kvalitet, närmiljö, närservice och läge.

Läs vidare »

Härmed är GotlandsHem Kranmärkt!

Nyheter   •   Jun 04, 2018 09:07 CEST

Från och med nu är GotlandsHem som arbetsplats Kranmärkt. Bostadsbolaget vill hjälpa till med att öka medvetenheten om att det är bättre att välja dricksvatten från kranen än att köpa vatten på flaska.

GotlandsHem bjuder in till medborgardialog

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 08:00 CEST

​GotlandsHem ska bygga ett nytt bostadsområde och bjuder nu in alla gotlänningar till dialogdagar för att samla tankar och idéer kring utformningen. Tanken är att skapa en gemensam vision för Visbys nästa bostadsområde.

Lättare för hyresgästerna att köra klimatvänligt

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:00 CEST

​Genom att installera laddstolpar runt om på Gotland, med totalt 20 uttag för elbilar, vill GotlandsHem öka hyresgästernas möjlighet att köra klimatvänligt.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • limmllqgebeti.therbkikvussvsonxy@gogotvwlatqndudshybemnl.sxfefj
 • 0498 - 20 39 00

 • Presskontakt
 • VD
 • eldfisjzabkdetxvh.xwkakjlkxvhayllldf@gkbotailaiendntshbfemfw.sncevs
 • 0498 – 20 39 00

Om GotlandsHem

Vi är hela Gotlands bostadsbolag som arbetar för trygghet och trivsel för gotlänningar i alla åldrar.

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 600 hyreslägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom har vi studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

Adress

 • GotlandsHem
 • Jungmansgatan 1A
 • 621 83 Visby
 • Sverige