Gå direkt till innehåll
Jonas Nilsson, transportledare på Halmstad Bärarelag har fått införa nya rutiner för att transportera uttjänta litiumbatterier.
Jonas Nilsson, transportledare på Halmstad Bärarelag har fått införa nya rutiner för att transportera uttjänta litiumbatterier.

Pressmeddelande -

Nya rutiner i Halmstad när litiumbatterier blir farligt gods

Litiumbatterier har fått nya regler vid transport som farligt gods. Det betyder nya riktlinjer och nya rutiner för insamling och transport av litiumbatterier.

– Vi har fått lägga om våra rutiner helt, men det är fortfarande vissa oklarheter kring hanteringen, säger Jonas Nilsson, transportledare på Halmstad Bärarelag, som transporterar litiumbatterier.

Halmstad Bärarelag är ett av cirka tio åkerier som har avtal med El-Kretsen om att transportera insamlade batterier. Insamlingen har pågått i många år, men först i höstas infördes helt nya rutiner för litiumbatterier. Orsaken är en ny transportlagstiftning som klassar litiumbatterier som farligt gods. Nu ska litiumbatterier separeras från vanliga batterier på återvinningscentralerna för att höja säkerheten. Det blev ett helt nytt uppdrag för åkeriföretaget.

– Litiumbatterierna läggs i en särskild box, när ett lager är fullt ska det täckas med vermikulit innan nästa lager batterier läggs ovanpå, säger Jonas Nilsson.

När boxen är full kommer åkeriet och hämtar batteriboxen för att sedan transportera den till slutstationen hos Renova i Göteborg.

– Eftersom vi inte fyller en bil på varje tur har vi ett mellanlager på vår anläggning i Halmstad. Där förvarar vi boxar med litiumbatterier tills vi har cirka 30 stycken till en full bil. Ungefär var tredje vecka kör vi till Göteborg.

I höstas kom de nya riktlinjerna kring litiumbatterier och det var också då som Jonas på Halmstad Bärarelag fick förfrågan om att sköta transporterna.

– Jag hade hört en del om att litiumbatterier kan vara farligt och började själv söka information om riskerna. När man söker på nätet blir man livrädd.

Men varken Räddningstjänsten eller Miljökontoret i Halmstad visste någonting om hanteringen och kunde erbjuda några tips. Informationen kom istället från El-Kretsen som skickade ut en folder och även rekommenderade en särskild brandsläckare vid förvaring av litiumbatterier.

– Eftersom vi vet att batterierna kan börja brinna och att de inte går att släcka med en vanlig brandsläckare valde vi att köpa in dessa speciella släckare, för att vara på den säkra sidan.

I dag sitter två litiumbrandsläckare i var sitt skåp i anslutning till mellanlagret i Halmstad.

Totalt samlas cirka 230 ton litiumbatterier in per år. Det är sju procent av den totala batteriinsamlingen.

– Andelen litiumbatterier i försäljning och insamling har ökat stadigt de senaste åren och kommer att fortsätta att öka, säger Kristina Eriksson, produktansvarig för batterier på El-Kretsen som ansvarar för batteriinsamlingen i Sverige.

Batteridrivna produkter trendar just nu, nya produkter kommer och befintliga produkter blir batteridrivna vilket syns i försäljningssiffrorna. Däremot är det normalt ett ganska långt glapp innan försäljningstrender syns i insamlingsflödet.

Övergången till El-Kretsens nya insamlingsrutiner har rört upp många känslor och frågor, både hos återvinningscentraler och åkerier.

– För många var våra nya rutiner första gången man fick vetskap om riskerna med litiumbatterier och att en ny lagstiftning kommit.

Det finns många särbestämmelser i den här lagstiftningen kring exempelvis, batteristorlekar, effekter och även skadade batterier. Kristina Eriksson är medveten om att det fortfarande finns oklarheter i E-Kretsens rutiner.

– Lagstiftningen är komplicerad och därför svår att kommunicera på ett enkelt sätt, så det är svårt att täcka in allt.

Litiumbatterier som klassats som farligt gods, ska nu sorteras separat på återvinningsstationerna med vermikulit mellan lagren.

Bild: Litiumbatterier som klassats som farligt gods, ska nu sorteras separat på återvinningsstationerna med vermikulit mellan lagren. 

FAKTA:

Housegard Brandsläckare 6L. Fylld med AVD, lämpad för släckning av bränder i litiumbatterier. Användningsområden: insamlingsplatser av batterier och elektroniska produkter, för alla som jobbar kommersiellt med återvinning. På arbetsplatser där litiumjonbatterier hanteras (t ex bilverkstäder, sjukhus, tillverkning där litiumjonbatterier används som backup i produkter).

Housegard Lith EX. Släckspray, 30 cm hög, innehållande 400 ml AVD. Idealisk för att bekämpa litiumbatteribränder av begränsad storlek i t ex bostäder, hotell, sjukhus, bilar, husvagnar, kollektivtrafik, båtar, flygplan, m m.

MER INFORMATION:

Bo Lavin, GPBM Nordic, 0733-65 60 08,  bo.lavin@gpbmnordic.se

Kristina Eriksson, El-Kretsen, 08-545 216 86,  kristina.eriksson@el-kretsen.se

Hemsida:  www.housegard.com/pro/avd

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Housegard är GPBM Nordics varumärke inom produktområdet brandsäkerhet med produkter som bl.a. pulver-, skum- och kolsyresläckare, brandvarnare och brandfiltar. Housegards brandsäkerhetsprodukter säljs i Norden samt i Sydeuropa och kännetecknas av hög kvalitet och tillförlitlighet. Vårt mål är att etablera Housegard som det ledande varumärket inom brandsäkerhet och expandera marknaden genom att öka medvetandegraden om produkterna och dess kundnytta via annonsering, koncept, butikskommunikation, kunskap och information. Vi vill göra brandsäkerhet lättillgängligt och enkelt för alla hushåll och med det kraftigt bidra till minskat antal brandolyckor. 

Kontakter

Sofia Erlandsson

Sofia Erlandsson

Presskontakt Communications manager Presskontakt för GPBM (Brandsäkerhet) i Norden
Malin Torberntsson

Malin Torberntsson

Presskontakt Head of Product Marketing & Business Development GP Consumer
Maria Klingberg

Maria Klingberg

Presskontakt Marketing Communication & Content specialist GPBM Industry, EXO Industry & Sparq | +46 (0)702 89 03 44

Relaterat innehåll

Leverantör av produkter inom energi och säkerhet

Cebon Group är en handelskoncern som har rörelsedrivande bolag i Norden, Frankrike och Italien. Huvudkontor och centrallager ligger i Göteborg. Bolaget omsätter ca 600 miljoner kr och har ca 110 st medarbetare.

Med 35 års erfarenhet av design, marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena batterier och laddutrustning, belysning och brandsäkerhetsprodukter har Cebon Group skapat en stark position på såväl konsument- som industrimarknaden med bl.a. varumärkena GP Batteries, GP PowerBank, GP Lighting, GPBM Industry, Sparq, Housegard, CGS och Firephant.

Cebon Group
Sörredsvägen 113
41878 Göteborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum