Gå direkt till innehåll
Skissbild/vy från nordväst där man ser hyresrätter i det terrasserade huset och vårdboendet i det L-formade huset. Båda husen vilar på en sockelvåning som planeras inrymma en ny vårdcentral, öppen förskola och BVC/MVC. Bild: Arkitektlaget
Skissbild/vy från nordväst där man ser hyresrätter i det terrasserade huset och vårdboendet i det L-formade huset. Båda husen vilar på en sockelvåning som planeras inrymma en ny vårdcentral, öppen förskola och BVC/MVC. Bild: Arkitektlaget

Nyhet -

Ytterligare en ny aktör etablerar sig på Drottninghög

Magnolia Bostad har nu tecknat avtal med Helsingborgshem om att köpa en byggrätt längs Vasatorpsvägen och genom detta tas ett nytt viktigt steg i utvecklingen av Drottninghög. Denna gång med fokus på Drottninghögs centrum.

Under de senaste åren har flera olika samarbetspartners etablerat sig på Drottninghög, och nu är det dags att välkomna ytterligare en aktör. Denna gång är det Magnolia Bostad som köper byggrätt inom Drottninghögs Centrum. Tillsammans med Helsingborgs stad arbetar Helsingborgshem i projekt DrottningH, intensivt med utveckling av Drottninghög. Här är det centralt att knyta till sig olika aktörer.

- Det är mycket positivt att vi knutit till oss ytterligare en aktör på Drottninghög. Fler samarbetspartners ger ökad utvecklingskraft och ett ökat engagemang i området. Det ger också ökad variation genom olika upplåtelseformer, typer av lägenheter och skapar möjligheter för fler verksamheter, säger Lars Hansson, styrelseordförande i Helsingborgshem.

Magnolia Bostad planerar att utveckla ett kvarter med en vårdcentral och lokal för centrumverksamhet, som till exempel apotek, ett vårdboende med cirka 70 lägenheter, samt cirka 35 hyreslägenheter.

Vi är mycket glada över att få vara med och bidra till utvecklingen av detta attraktiva område. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla trygga, estetiska och framtidssäkrade vårdbostäder. Kombinationen av ett topp-modernt vårdboende, vårdcentral, servicefunktioner såsom till exempel apotek och bostäder kommer att bli ett starkt komplement till övrig etablering, säger Dan T. Sehlberg, VD för Svenska Vårdfastigheter, en del av Magnolia Bostad.

Ett levande centrum är viktigt för hela Drottninghög och i takt med utvecklingen längs Regementsvägen med både fler bostäder, handel och service behöver också Drottninghög Centrum utvecklas. Även för vårdcentralen som finns på området idag, är tiden en viktig parameter då befintliga lokaler inte räcker till.

Genom samarbetet med Magnolia Bostad kan vi säkerställa att utvecklingen av centrum genomförs så snart som möjligt. Vårdboendet innebär också omkring 70 nya arbetstillfällen på Drottninghög, något som också bidrar till att fler människor rör sig i området och utnyttjar affärsutbud och service. Detta skapar liv och rörelse och en attraktiv stadsdel, avslutar Lars Hansson.

För mer information och frågor:
Gunnar Blomé, projektchef stadsdelsutveckling, Helsingborgshem
Tel. 042-20 82 10
gunnar.blome@helsingborgshem.se

Lars Hansson, styrelseordförande, Helsingborgshem
Tel. 0722-24 08 48
Lars.Hansson@helsingborgshem.se

Dan T. Sehlberg, verkställande direktör, Svenska Vårdfastigheter/Magnolia Bostad
Tel. 0702-62 05 25
dan@svenskavardfastigheter.se

Samarbetspartners på Drottninghög
För omkring ett år sedan sålde Helsingborgshem en byggrätt till fastighetsbolaget Tornet och i mars inledde bolaget ett samarbete med Stenströms Skjortfabrik. I oktober välkomnade Helsingborgshem fastighetsbolaget HP Boendeutveckling som i samarbete med Ulricehamns betong, som köpte en byggrätt längs Vasatorpsvägen. Och nu välkomnas Magnolia Bostad till området som köper en byggrätt på Drottninghögs Centrum.

Faktaruta:
Helsingborg växer och på Drottninghög möjliggör vi nu för nya bostäder. Här pågår sedan några år stadsdelsutvecklingsarbetet för fullt och Helsingborgshem driver tillsammans med Helsingborgs stad stadsförnyelseprojektet Projekt DrottningH. Visionen är att tillföra stadsdelen nya mötesplatser och fler moderna bostäder för olika behov och målgruppen. Det handlar också om att skapa förutsättningar för aktörer inom näringslivet att kunna etablera sig och utvecklas där.

Projektet är uppdelat i flera etapper och kommer så småningom att beröra alla delar av Drottninghög. De första etapperna genomförs på Grönkullagatan där Helsingborgshem både renoverar och bygger, där ingår även projekten för fastighetsbolaget Tornet och HP Boendeutveckling. Nyligen beslutades detaljplanerna för Grönkulla västra. Det pågår också vidare arbete för ytterligare detaljplaner på Drottninghög och här finns möjlighet för andra byggherrar att delta i utvecklingen.

Ämnen

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Presskontakt

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt 042-20 81 77

Relaterade nyheter