Gå direkt till innehåll
 177 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 420 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg.
177 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 420 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg.

Pressmeddelande -

Ny studie från Helsingborgshem: nyproduktion bidrar till ökad rörlighet på hela bostadsmarknaden

I dagarna publicerar Helsingborgshem sin andra studie om hur nyproduktion av hyresrätter skapar flyttkedjor. Studien visar, vilket även den första studien gjorde, att nyproducerade bostäder bidrar till att frigöra bostäder i hela Helsingborg, att de underlättar för inflyttning till staden och möjliggör för fler att få in en fot och etablera sig på bostadsmarknaden. De 177 nyproducerade bostäder som ingick i studien medförde att 257 andra bostäder blev lediga i Helsingborg.

Nya bostäder skapar flyttrörelser som innebär att bra bostäder i befintligt bestånd frigörs och detta bidrar till en bättre matchning på bostadsmarknaden. Att olika typer av nya bostäder tillförs medför att olika behov tillgodoses. Vissa nya projekt lockar exempelvis i högre grad villaägaren. De flyttrörelser som uppstår skapar ett brett utbud av vakanser i hela kommunen.

- Vi ser det som särskilt viktigt att det frigörs bostäder i alla delar av Helsingborg. Det innebär att en stor bredd av lägenheter blir tillgängliga, vilket bidrar till att människor kan få in en fot på bostadsmarknaden, samtidigt som de som redan har en bostad kan hitta alternativ som bättre passar deras behov, säger Sinna Broberg, marknadsanalytiker, Helsingborgshem.

Utgångspunkt för denna studie har varit 177 nyproducerade bostäder i form av lägenheter och radhus som Helsingborgshem tillförde bostadsmarknaden i Helsingborg mellan juli 2016 och mars 2018. De flyttkedjor som skapades med anledning av dessa nya bostäder innebar att 257 andra bostäder blev vakanta i Helsingborg. Av vakanserna som skapats var 167 hyresrätter, 51 bostadsrätter och 39 villor/radhus.

- Genom att kartlägga flyttrörelserna får vi kunskap som hjälper oss att förstå hur vi kan bidra till att människor får möjlighet att hitta en bostad som matchar deras behov. En skillnad i den här studien jämfört med den förra är att vi har hyrt ut delar av de nya bostäderna med förtur till våra egna hyresgäster. Syftet med boendeförtur har varit att öka rörligheten ytterligare i vårt eget bestånd, vilket studien indikerar att vi har lyckats med, avslutar Sinna Broberg.

Kontaktuppgifter
Sinna Broberg, marknadsanalytiker, Helsingborgshem
Tel. 042-20 80 58
sinna.broberg@helsingborgshem.se

Total effekt, delstudie1 och 2
Den första studien från november 2017 omfattar totalt 460 nybyggda hyresbostäder och möjliggjorde för 883 hushåll att flytta. De projekt som ingår i denna studie är Ringstorpshöjden, Gustavslund, Parkhusen på Slottshöjden, Elineberg och Fredriksdal. Här byggde Helsingborgshem lägenheter och radhus i varierande storlek, från 1 rok till 6 rok.

Den andra studien som nu presenteras, omfattar totalt 177 nybyggda hyresbostäder och möjliggjorde för 420 hushåll att flytta. De projekt som ingår är Maria Gård, Husensjö och Rydebäck. Här byggde Helsingborgshem lägenheter och radhus i varierande storlek från 2 rok till 4 rok.

Sammantaget betyder det att 637 nya lägenheter har gjort det möjligt för 1 303 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De flyttkedjor som skapades med anledning av dessa nya bostäder innebar att 772 andra bostäder blev lediga i Helsingborg. Av vakanserna var 465 hyresrätter, 160 bostadsrätter och 147 villor/radhus i hela Helsingborg.

Här kan du läsa båda delstudierna

Involverade parter
Undersökningen har genomförts med hjälp av undersökningsföretaget Enkätfabriken. Skatteverket, Helsingborgshems fastighetssystem och andra fastighetsägare har bidragit med information för att kartlägga flyttkedjorna. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Presskontakt

Åsa Cullborn

Åsa Cullborn

Presskontakt 042-20 81 74
Jenny Andersson

Jenny Andersson

Presskontakt 042-20 81 77

Relaterat material

Relaterade nyheter