Gå direkt till innehåll
Fem lärosäten kraftsamlar och startar företagsforskarskolan Smart industri.
Fem lärosäten kraftsamlar och startar företagsforskarskolan Smart industri.

Pressmeddelande -

Lärosäten kraftsamlar för att stärka svensk industri

För att hänga med när digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Nu kraftsamlar fem lärosäten kring en ny nationell företagsforskarskola inom området smart industri.

Våren 2020 startar den nya företagsforskarskolan på Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet i nära samarbete med KK-stiftelsen. Det blir den största företagsforskarskolan i Sverige inom området smart industri. Den riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom att forma framtida nyckelpersoner för industriell utveckling med ny värdefull kompetens kopplat till smart industri.

Genom forskarskolan kan företagen bygga starka nätverk i sin bransch och med lärosätena, och dessutom ta del av en stor mängd forskningsresultat. Grunden är att industrin och akademin har en nära samverkan. Totalt finns ett 40-tal platser fördelade på de fem lärosätena. Även om doktoranden är inskriven hos ett av lärosätena hindrar inte detta att företaget ligger varsomhelst i landet.

Fem inriktningar

Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri. Företaget och högskolan formulerar forskningsuppdraget tillsammans. Företagsforskarskolan är inriktad på fem utvecklingsområden som har stor betydelse för industrins framtid:

  • Smarta och hållbara material och tillverkningsmetoder
  • Smarta produkter och processer
  • Smart produktionsteknik för flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem
  • Smarta arbetssätt för snabb och effektiv produktframtagning/industrialisering
  • Effektiv kvalitets-, underhålls- och produktivitetsutveckling mot smart produktion.

Nya affärsmöjligheter

Med 40 forskningsprojekt som löper parallellt och tangerar varandras områden får både företagen och lärosätena tillgång till en omfattande mängd forskning. Det ger också ett värdefullt nätverk där företag och doktorander kan skapa nya kontakter, nya samarbeten och kanske även nya affärsmöjligheter. Erfarenheter från tidigare företagsforskarskolor visar att merparten av doktoranderna fortsätter sin anställning på det samverkande företaget efter examen.

Kontakt:

  • Mats Jägstam, Högskolan i Skövde, vicerektor för samverkan och programchef för INFINIT, mats.jagstam@his.se, 0500-44 85 25
  • Lennart Malmsköld, Högskolan Väst, programchef för KK-miljön Primus, lennart.malmskold@hv.se, 0721-60 01 53
  • Mats Jackson, Jönköping University, prorektor och programchef för SPARK, mats.jackson@ju.se, 036-10 10 96
  • Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad, professor maskinteknik, bengt-goran.rosen@hh.se, 035-16 76 04
  • Mattias O’Nils, Mittuniversitetet, professor i inbyggda system, mattias.onils@miun.se, 010-142 87 80

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt

Jill Elmshorn

Kommunikatör Forskningskommunikation 0500-44 80 64