Gå direkt till innehåll
We are Survivors – ett nytänk inom svensk hivprevention riktad till nyanlända migranter.

Pressmeddelande -

We are Survivors – ett nytänk inom svensk hivprevention riktad till nyanlända migranter.

En grupp människor som helt förbisetts med kontinuerlig och riktad information om rättigheter gällande hiv, sexuellt överförbara sjukdomar och sexualitet, är nyanlända migranter, enligt en kartläggning gjord 2014 av Folkhälsomyndigheten. Därför har Hiv-Sverige tillsammans med RFSL Dalarna startat initiativet We are Survivors, som riktar sig direkt till nyanlända migranter, på de mest efterfrågade språken.

Folkhälsomyndighetens rapport visar att hiv- och STI-preventionen riktad till migranter inte når målgruppen i fråga och att det saknas en systematik och kontinuitet, både inom och mellan landstingen. Enligt rapporten är de ideella organisationernas arbete viktigt för hivpreventionen, som ett komplement till landstingens arbete. Men då arbetet bedrivs i projektform, saknas det en långsiktighet.

Det krävs förutom en långsiktig finansiering även långsiktig planering och framförallt ett långsiktigt engagemang. Därför har vi på Hiv-Sverige tillsammans med RFSL Dalarna startat initiativet We are Survivors som vi hoppas ska bli en långsiktig folkrörelse och inte bara en engångs kampanj, säger Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige.

”We are Survivors” – av och för nyanlända migranter

Vi har utgått helt ifrån vad nyanlända migranter och andra viktiga nyckelgrupper i hivpreventionen själva uttryckt att de vill ha i form av information, språk och utförande. Vi tror på att målgruppen själva vet bäst vad de behöver, därför arbetar vi starkt med meningsfull inkludering av nyckelgrupper i allt vi gör. Vi måste helt enkelt sluta gissa och börja lyssna! Säger Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige.

Kunskap ger mod

Allt för många lever i okunskap om vad hiv är idag. Med rätt kunskap om hiv kan vi stärka människor att våga testa sig och därmed minska spridningen av hiv i Sverige, samtidigt som vi ökar livskvalitén för de som lever med hiv.

Vi behöver upplysa om att hiv i Sverige är en kronisk behandlingsbar sjukdom. Att det är gratis och enkelt att testa sig i Sverige. Att vi har en trygg sjukvård med tillgång till effektiv behandling. Att all sjukvårdspersonal har tystnadsplikt. Att en hivdiagnos inte påverkar möjligheten att få stanna i Sverige negativt och att alla har rättigheter och möjligheter i Sverige.

Hiv ska inte behöva stå i vägen för ens livsdrömmar

På webbsidan wearesurvivors.se finns all information på de sju mest efterfrågade språken. Missa inte kortfilmen som är en äkta och gripande livsberättelse av Ophelia från Zambia. Filmen ger hopp och visar väger till att leva sina drömmar och vikten av att veta sin hivstatus. Filmen hjälper oss att förmedla dagens viktigaste budskap – att hiv inte ska behöva stå i vägen för ens livsdrömmar.

Se filmen på: www.wearesurvivors.se och hjälp oss sprida kunskapen!

Kontaktperson Hiv-Sverige:
Farhad Mazi Esfahani, verksamhetsutvecklare.
Tel dir: 08-1200 51 00
Mob: 070-773 78 84
E-post: farhad.mazi@hiv-sverige.se

Kontakt RFSL Dalarna:
Gunvor Lindkvist, styrelseledamot
E-post: gunvor.lindkvist@dalarna.rfsl.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv.

För och av personer som lever med hiv, sedan 1990

Hiv-Sverige på webben

Hiv-Sverige på FacebookKontakter

Simon Blom

Presskontakt Ombudsman 0707 73 78 84
Emanuel Karlström

Emanuel Karlström

Presskontakt Strateg Sakfrågor, Press, Kommunikation 0735- 17 36 21

Relaterat innehåll

Relaterade event

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige
INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige