Gå direkt till innehåll
Lungfunktionstest i Rinkeby
Lungfunktionstest i Rinkeby

Pressmeddelande -

Kampanj på flera språk ska uppmuntra till rökstopp

Coronapandemin har lett till oro bland många rökare efter rapporter om att rökning kan vara en riskfaktor för svårare sjukdom vid covid-19. För att nå ut med de generella hälsovinsterna ett rökstopp ger har Sluta-Röka-Linjen och Hjärt-Lungfonden tagit fram en gemensam kampanj på svenska, arabiska, somaliska, persiska och engelska.

Kampanjen kommer att spridas i sociala medier under maj månad.

Stockholms län har hittills drabbats hårt av coronapandemin och där är smittspridningen större i vissa områden. Den 21 april hade Rinkeby-Kista störst andel smittade per 10 000 invånare följt av Spånga-Tensta, Sundbyberg och Skärholmen. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att utlandsfödda svenskar är överrepresenterade bland dem som smittats av coronaviruset.

Rökning är också vanligare bland utlandsfödda, särskilt män.

- Vi vet att många är oroliga för rökningens effekter. Genom kampanjen vill vi nå ut med att vi finns för den som vill sluta, både under och efter pandemin. Rökning bidrar till en ojämlik hälsa. Därför vill vi att alla, oavsett språk, får tillgång till stöd, säger Annelie Johansson, driftansvarig vid Sluta Röka-Linjen.

Sluta-Röka-Linjen erbjuder sedan tidigare stöd på flera olika språk. Kampanjen blir ett led i att säkerställa att fler nås av budskapet att det finns kostnadsfritt stöd att få om man vill sluta röka. Kampanjen, som går under namnet ”Rökstopp förbättrar din hälsa direkt”, lyfter de positiva hälsovinster ett rökstopp innebär. Bland annat att blodtrycket går ner redan efter 20 minuter och att risken för hjärtinfarkt har börjat minska efter ett dygn.

­­- Vi är glada att få möjlighet att göra den här insatsen tillsammans med Sluta-Röka-Linjen. Forskning visar att tobaksrökning orsakar en rad sjukdomar, framför allt i våra hjärtan, kärl och lungor. Därför känns det angeläget att sprida budskap som får fler att sluta röka, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Den som önskar stöd på annat språk än svenska eller engelska kan fylla i ett kontaktformulär på Sluta-Röka-Linjens hemsida (www.slutarokalinjen.se/other-languages). Sluta-Röka-Linjen ringer upp personen med tolk eller flerspråkig rådgivare så fort som möjligt.

Mer om kampanjen hittar du på www.slutarokalinjen.se/kampanj

För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Charlotta Kjellberg, pressansvarig, Sluta-Röka-Linjen, telefon: 072-579 55 76, charlotta.eriksson-kjellberg@sll.se

Om Sluta-röka-linjens arbete:

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri nationell stödlinje för alla som vill sluta med tobak eller ha stöd att inte börja igen. Vi erbjuder ett individanpassat stöd inom tobaksavvänjning på flera språk via telefon och chatt. Sluta-Röka-Linjen kan därmed avlasta vården och bidra till minskat tobaksbruk i hela befolkningen.

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy:

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm