Gå direkt till innehåll
Foto: Markus Spiske/Unsplash
Foto: Markus Spiske/Unsplash

Nyhet -

Forskare rustar förskolan för framtida pandemier

När pandemin slog till stängde världen ner och de flesta länder valde liknande strategier. Inom Norden råder ofta samsyn, men under pandemin valde Sverige en egen väg, där skolor och förskolor förblev öppna. Hur påverkades förskolebarnen av de politiska besluten och konsekvenserna? Nu ska forskare från de nordiska länderna gemensamt dra lärdom av erfarenheterna från förskolor Norden runt.

Hösten 2023 startar ett forskningsprojekt som har som mål att forma en djupgående förståelse för hur förskoleverksamheter kan anpassas och optimeras efter erfarenheterna från Covid-19-pandemin. Projektet, med titeln EXPECT: Exploring Practices in Early Childhood of Tomorrow, är en samverkan mellan forskare från sju lärosäten i de fem nordiska länderna. Det primära syftet är att bidra med kunskap som kommer att hjälpa nordiska förskolor att möta framtida kriser och utmaningar på ett hållbart och rättvist sätt.

– Vi ska analysera de åtgärder som infördes i förskoleverksamheter under pandemin, och hur dessa påverkade inte bara barnens välbefinnande utan även föräldrars, lärares och rektorer. När vi har allas erfarenheter och perspektiv kan vi identifiera sambanden mellan vidtagna åtgärder och långsiktig hållbarhet och social rättvisa inom förskoleområdet, säger Anette Emilson, professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Målen med projektet är mångfacetterade och inkluderar att utarbeta en omfattande översikt över nordisk och nationell forskning om covid-19-pandemins effekter på förskolebarn. Forskarna hoppas också att projektet kommer att generera praktisk och empirisk kunskap om hur föräldrar, lärare och rektorer hanterade förskoleverksamheten under pandemin och hur dessa erfarenheter kan kopplas till begreppet social hållbarhet.

– De nordiska länderna hade ju olika strategier för att hantera pandemin och det ska bli intressant att se om vi kan finna några framgångsfaktorer som särskilt utmärker sig, säger Anette Emilson, vars forskning riktar sig mot just yngre barns lärande.

Text: Fabian Rimfors

EXPECT
Projektet EXPECT: Exploring Practices in Early Childhood of Tomorrow startar hösten 2023 och löper tre år och har fått 10 miljoner kronor av Nordforsk. Följande lärosäten är med i projektet: Högskolan i Jönköping (projektledande), Högskolan Kristianstad, Islands universitet, Oslo storstadsuniversitet, Universitetet i Stavanger, Uleåborgs universitet, samt Köpenhamns professionshögskola.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden