Gå direkt till innehåll
Kan pandemins friluftsintresse utvecklas för att stärka landsbygden?

Nyhet -

Kan pandemins friluftsintresse utvecklas för att stärka landsbygden?

Hur kan det nyväckta intresset för friluftsliv under pandemin bibehållas och samtidigt utvecklas för att stärka landsbygden? Det ska en tvärvetenskaplig forskargrupp från Högaskolan Kristianstad titta närmare på under de tre kommande åren. Förhoppningen är att hitta användbara modeller inför framtida utmaningar och samhällsstörningar.

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur det ökade intresse för friluftsliv under covid-19-pandemin både kan bevaras och utvecklas. Detta för att skapa en motståndskraftig landsbygdsekonomi i hela Sverige. Projektet är tvärvetenskapligt och kommer att analysera hur kombinerade upplevelser av friluftsliv och besöksnäringen, främst mat, kan bidra till hållbara omställningar inom besöksnäringen på landsbygden.

– Hållbarhet löper igenom hela projektet. Vi är intresserade av vilken roll friluftsliv och mat kan spela som en del av hållbar turism, säger Thomas Beery, biträdande professor i miljödidaktik, och som kommer att leda projektet.

Forskarna kommer bland annat att titta på erfarenheter från organisationer som Naturturismföretagen. Även FN:s Agenda 2030 och tolfte globala målet, hållbar konsumtion och produktion, kommer att spela en central roll.

– Vi hoppas att projektet ska ge användbara modeller för hur friluftsliv, turism och hotellsektorn kan öka motståndskraften inför nya utmaningar och samhällsstörningar, säger Klarin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap.

Text: Fabian Rimfors
Foto: Johanna Grönroos och © Frits Meyst/WideOyster.com

Om forskningsprojektet
Projektet heter Outdoor recreation, hospitality, and rural development: From Covid-19 to sustainable futures och kommer att pågå i tre år, från maj 2022 till april 2025. Finansieringen på 4,5 mnkr kommer från Familjen Kamprads stiftelse. Första fasen blir organisation och litteraturgenomgång, och till hösten börjar datainsamlingen.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62 www.hkr.se/personal/sara.sonesson

Relaterat innehåll

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden