Gå direkt till innehåll
Årsredovisning 2023: rekord i antal helårsstudenter

Nyhet -

Årsredovisning 2023: rekord i antal helårsstudenter

Högskolan Västs Årsredovisning för 2023 är här. När 2023 sammanfattas kan man konstatera att antal helårsstudenter aldrig varit så många. Även antalet betalande internationella studenter ökar. Högskolan har 2023 haft premiär för yrkeshögskoleutbildning och utbildningsprogram på Campus Dalsland. Kort sagt: Högskolan Väst är en högskola mitt i samhället med en livlig samverkan med en mängd aktörer.

Årsredovisningen inleds med en reflektion över det gångna året av rektor Mats Jägstam, som tillträdde den 1 augusti 2023. Så här skriver han bland annat:

”Det har under de månader jag varit rektor blivit tydligt för mig att Högskolan Väst drivs av att göra skillnad genom vår forskning och utbildning. Högskolans och min övertygelse är att ny kunskap skapas i mötet mellan akademi och omvärld och att kunskap finns överallt. I en värld som står inför enorma utmaningar är det vår gemensamma plikt och möjlighet att bidra till en bättre framtid, oavsett sektor.

Även i år kan vi se att etableringen på arbetsmarknaden är fortsatt hög bland Högskolan Västs examinerade studenter. Färska siffror visar att hela 86 procent av de som tagit examen hos oss var etablerade på arbetsmarknaden efter 1-1,5 år - ett kvitto på att AIL fungerar och att vi har samhällsrelevanta utbildningar.

För att göra högre utbildning mer tillgänglig erbjuder vi utbildningar på distans och kompetensutveckling för yrkesverksamma mitt i karriären. För oss är det livslånga lärandet lika självklart som det är nödvändigt.

Vi är stolta över att vara det lärosäte som högst andel studenter från studieovana hem, och vi strävar efter att inkludera olika erfarenheter och perspektiv. Vi tror starkt på varje individs rätt att utvecklas och uppnå sin fulla potential, en rättighet som också är en skyldighet mot samhället.

Om jag ska summera 2023 vill jag också lyfta allt det strategiska arbete vi genomför för att göra högskolan alltmer internationell. Exempelvis ökar vi kraftigt antalet internationella studenter och vi har under året blivit Europauniversitet inom ramen för STARS European University Alliance tillsammans med åtta andra europeiska lärosäten.

Sammanfattningsvis är Högskolan Väst fast besluten om att vara en högskola som gör skillnad - mitt i samhället - där vi krokar arm med näringsliv, kommuner, civilsamhället och den offentliga sektorn. Genom vårt sätt att se på kunskap är alltid vår dörr öppen för nya initiativ. Tillsammans förändrar vi.”

Kortfakta – några nedslag från 2023

 • Ökning av helårsstudenter med över 300 till 5 400 – det högsta antal högskolan haft (63% kvinnor)
 • Närmare 14 000 studenter (individer)
 • Närmare 750 anställda
 • 156 internationella helårsstudenter (studieavgiftsskyldiga studenter) – fördubbling sedan 2019
 • Ökning av antal helårsstudenter på avancerad nivå de senaste åren
 • 80 doktorander (varav 73 inom egen forskarutbildning i Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande)
 • Närmare hälften av forskningen finansieras av externa medel
 • Oförändrad sjukfrånvaro jämfört med förra året
 • En liten ökning av personal, i stort sett helt på lärarsidan
 • Ekonomi:
  Omsättning: 719 miljoner kronor (Utbildning 535 mnkr och Forskning 184 mnkr)
  Resultat: Underskott 19 miljoner kronor (förväntat underskott som delvis består av strategiska satsningar bland annat inom digitalisering som högskolestyrelsen beslutat tidigare.)

Till Årsredovisning 2023

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.