Gå direkt till innehåll
Runda-bords-samtal om livslångt lärande. Fr v Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet,  Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (s), Simon Edström,  SFS och Roger Roger Haddad, riksdagsledamot (l).
Runda-bords-samtal om livslångt lärande. Fr v Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (s), Simon Edström, SFS och Roger Roger Haddad, riksdagsledamot (l).

Nyhet -

Almedalssnack: Kan vi ta ett helhetsgrepp på livslångt lärande?

Livslångt lärande är på allas läppar, men hur får vi det flyga på riktigt? Under Almedalsveckans tredje dag samlade Högskolan Väst ett gäng engagerade aktörer i ett runda-bords-samtal för att diskutera frågan. Alla var rörande eniga om att det behövs systemförändringar för att komma i mål.

Flera av deltagarna lyfte fram behovet av att stödja de enskilda individerna. 

- Vi måste sätta individen i centrum först. Om denne är motiverad och inspirerad drar också samhället och arbetslivet nytta av kunskapsutvecklingen som sker, sa Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst och fick medhåll av Teknikföretagens Frida Andersson och Per-Arne Andersson, SKL.

- Många människor känner en stor osäkerhet inför att utbilda sig, det är något som vi måste hantera, menade Frida Andersson.

- En stor utmaning är att motivera de omotiverade, menade Per-Arne Andersson.

Linda Forssén, rektor på Kronan i Trollhättan berättade om utmaningarna i socioekonomiskt utsatta områden. 

- På Kronan har vi faktiskt lyckats vända utvecklingen och klarar numera Skolinspektionens granskningar väl, har kö på förskolans platser och fler lärare som söker sig hit. För oss är det jätteviktigt att ha en forskningsanknytning och just förbereda alla individer för att lärande kommer att pågå hela livet. Alla aktörer i systemet måste ta sitt ansvar.

Ytterligare en utmaning som belystes är hur utbildningssystemen inte gynnar livslångt lärande. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet pekade på att ingen tar ett helhetsansvar vilket gör att allt för många käppar i hjulet finns för människor som vill vidareutbilda sig. Jaara Åstrand efterlyste bl a en nationell valideringsfinansiering som åtgärd.

Huruvida gymnasieutbildning alltid ska ge högskolebehörighet rådde delade meningar om. Tomas Kronståhl, socialdemokratisk riksdagsman hävdade att det är en självklar sak, likaså Johanna Jaara Åstrand.

- Allt annat är ett slöseri med samhällsresurser.

Roger Haddad å andra sidan lyfte istället behovet av att elever på grundskolan och gymnasiet går ut med avklarad utbildning och gedigna kunskaper.

- Vi har tusentals gymnasiestudenter som lämnar utan de förkunskaper som behövs för vidare studier. Det är ett viktigare problem, menade Roger Haddad.

Martin Hellström avslutade diskussionen och tryckte på att det finns skäl att vara eftertänksam och  "skynda långsamt" för att inte drabbas av panik inför de förändringar och åtgärder som behöver göras. 

- Min förhoppning är att vi fortsätter att diskutera på det här sättet, med de aktörer som sitter runt bordet. Det är så vi löser problemen på längre sikt.

De som deltog i runda-bords-samtalet var förutom Martin Hellström, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Roger Haddad, (l), Tomas Kronståhl, (s), Linda Forssén, Kronan i Trollhättan, Frida Andersson, Teknikföretagen, Per-Arne Andersson, SKL, Samuel Engblom, TCO, Simon Edström, SFS, Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv samt Eva-Lis Sirén, styrelseledamot Högskolan Väst,  som modererade samtalet.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.