Gå direkt till innehåll
Först i landet med kommunförlagt lärarlyft i Svenska som andraspråk

Nyhet -

Först i landet med kommunförlagt lärarlyft i Svenska som andraspråk

Falkenbergs kommun vill öka sin lärarkompetens inom svenska som andraspråk. I en samlad satsning har man bestämt sig för att kompetenshöja en grupp lärare som efter tre terminers halvtidsstudier kommer att bli behöriga att undervisa för åk 7-9 i svenska som andraspråk. Högskolan Väst står för genomförandet.

Lärarlyftet inom svenska som andraspråk är en kurs som många redan verksamma lärare studerar för att också bli behöriga i ämnet. På Högskolan Väst kan man läsa lärarlyftet på distans med målgrupperna 1-3, 4-6, 7-9 och Komvux och vanligtvis kommer deltagarna från flera olika kommuner. Men det som är nytt är alltså att Falkenbergs kommun nu har bestämt sig för att satsa på en grupp lärare som kommer att bli behöriga att undervisa för åk 7-9 i svenska som andraspråk. Det innebär att de kommer att i samlad grupp studera kursen i en kombination av distansstudier och platsförlagda träffar.

Många fördelar
Högskolan och Falkenbergs kommun förde samtal om möjligheten till att ordna något enbart för dem där lärare från Högskolan Väst arrangerar föreläsningar, workshops och examinationer.

- Vi kom gemensamt fram till att om en grupp läser tillsammans, kan vi också nyttja det på olika sätt, genom att organisera gemensamma träffar. På detta sätt hoppas vi att gruppen tillsammans kan stärkas och också bygga broar inför framtiden och vi får också en unik lokal förankring som vi annars inte når i våra reguljära distanskurser. Med detta upplägg kommer Falkenbergs lärare att mötas och förhoppningsvis också bilda ett gemensamt nätverk, säger Andréa Börjesson, samordnare för Forum för skola och välfärd på Högskolan Väst.

Ofta en ensamroll
Andréa Börjesson berättar att det inte är ovanligt att lärare i svenska som andraspråk är ensamma i sitt ämne ute på sin respektive skola och därför är det extra värdefullt om nätverk bildas.

- Denna satsning är därför en bra grund i kommunens arbete med ämnet, som gynnar både elever, lärare och organisation.

Det är i nuläget 15 deltagare på utbildningen som påbörjar sina studier nu i januari på den första av sina tre terminer.

- Vi följer, precis som i andra lärarlyftskurser inom svenska som andraspråk, den kursplan som gäller för åk 7-9. Det betyder att deltagarna kommer att läsa nio delkurser, som bland annat behandlar migration, grammatik, andraspråksteorier, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, litteracitet, bedömning med mera, säger Jenny Antonsson, kursansvarig på Högskolan Väst.

Utbildningen finansieras av Skolverket som kommer att följa utfallet av detta premiärupplägg i landet.

Mer om utbildningen

Kontakt:
Andréa Börjesson, Forum för skola och välfärd, Högskolan Väst, andrea.borjesson@hv.se, 070-103 98 28
Jenny Antonsson, kursansvarig, Högskolan Väst, jenny.antonsson@hv.se, 0520-22 38 23

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.