Gå direkt till innehåll
Högskolan Väst ansöker om YH-utbildning inom elkraftteknik

Nyhet -

Högskolan Väst ansöker om YH-utbildning inom elkraftteknik

Högskolan Väst har lämnat in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få anordna en yrkeshögskoleutbildning. Det rör sig om en utbildning till elkrafttekniker.

- Elförsörjning är en av våra största samhällsutmaningar nu när vi avvecklar kärnkraften och elektrifierar för att skapa ett fossilfritt samhälle. Det finns därför ett stort behov av arbetskraft som vi vill hjälpa till att möta, säger Per Nylén, prefekt på Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst.

Högskolan har tidigare anordnat ett elkraftteknikerprogram. På grund av bristande utbildningsanslag från staten har dock högskolan tvingats pausa programmet. Högskolan Väst har under ett antal år överproducerat utbildning, det vill säga utbildat fler än man fått anslag för.

Behoven på arbetsmarknaden har fått högskolan att leta nya vägar att erbjuda en utbildning till elkrafttekniker. Den tänkta YH-utbildningen påminner om det program som högskolan tidigare erbjöd, men med ett tyngre fokus på digitalisering och konstruktionsteknik.

- YH-utbildningen innehåller även mer praktik och har en ännu större interaktion med näringslivet. Den vänder sig delvis till en annan målgrupp genom att den riktar sig mer mot yrkesverksamma som vill byta inriktning. Det här menar vi är positivt för arbetsmarknaden då tidigare yrkeserfarenhet är värdefullt, säger Per Nylén.

Om planerna faller väl ut kommer Myndigheten för yrkeshögskolan att bevilja ansökan under inledningen av 2022. Utbildningen skulle då kunna starta hösten 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Per Nylén, prefekt
073-397 50 61
per.nylen@hv.se

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.