Gå direkt till innehåll
Här syns Karin Rehnström till höger vid utbildningen för NU-sjukvården i april.
Här syns Karin Rehnström till höger vid utbildningen för NU-sjukvården i april.

Nyhet -

Högskolan Väst snabbutbildar återigen vårdpersonal

NU-sjukvården har behov av att utbilda personalen med anledning av pandemin. I början av december kommer därför Högskolan Väst stötta NÄL i Trollhättan med en snabbutbildning för sjuksköterskor kring patienter som har covid-19.

Under två dagar kommer högskolan återigen hålla en utbildning för personal från NÄL. De kommer att få öva på olika vårdtekniska moment och scenarion relaterat till vården kring patienter som har covid - 19. Genom ett redan upparbetat samarbete mellan NU-sjukvården och Högskolan Väst kunde man redan i våras bistå med en snabbutbildning av personal till intensivvårdsavdelningen. Den här gången är utbildningen inriktad mot patienter med covid - 19 på vårdavdelningar.

- Vi från Högskolan Väst och NU-sjukvården har ett gott samarbete och har tillsammans utformat den här utbildningen genom att använda oss av allas kunskap och erfarenhet som vi fått genom pandemin. Allt för att utbildningsinnehållet ska vara relevant och få en god effekt för den direkta vården kring den här patientgruppen. Det handlar om att öka patientsäkerheten och kvalitet. Dessutom kommer vi ha etiska diskussioner och lyssna in personalens erfarenheter och farhågor kring hur de mår i detta, säger Karin Rehnström, verksamhetsledare för Kliniskt Lärandecentrum, KLC, på Högskolan Väst.

NU-sjukvården hörde av sig angående en snabbutbildning för vårdpersonal relaterad till covid-19 och högskolan vill naturligtvis hjälpa till. De lärare som är tillfrågade ställer sig mycket positiva till snabbutbildningen, trots en redan hög arbetsbelastning.

- Vi kommer att ha små grupper, använda oss av visir och hålla avstånd, så att vi minskar smittorisken kring oss alla, säger Karin Rehnström.

Kontakt: 
Karin Rehnström, verksamhetsledare KLC, Högskolan Väst, karin.rehnstrom@hv.se, 0739-69 92 55

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterat innehåll

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.