Gå direkt till innehåll
Högskolan Väst toppar söktrycket i Sverige

Nyhet -

Högskolan Väst toppar söktrycket i Sverige

Nya siffror visar återigen att söktrycket till Högskolan Västs utbildningar är i topp i landet bland högskolor och universitet med motsvarande breda utbildningsutbud. Högskolan Väst har 1,6 förstahandssökande per antagen student. Både glädjande och bekymmersamt anser högskolans ledning.

-Vi har sagt det förut: det är både glädjande och bekymmersamt på samma gång. Det är naturligtvis positivt att få ett kvitto på att våra utbildningar är attraktiva. Samtidigt är det ett bekymmer att inte kunna erbjuda dem plats som vill studera hos oss, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst.

Martin Hellström vill därför understryka:

-Återigen får vi bekräftelse på att vi har ett behov av ett ökat anslag till fler utbildningsplatser för att kunna säkerställa framtida kompetens, både i vår region och nationellt. Att inte kunna göra mer när vi både vill och kan är frustrerande och djupt beklagligt, särskilt i en region där utbildningsbehovet är skriande.

I topp i landet
Bland högskolor och universitet med motsvarande breda utbildningsutbud är Högskolan Väst i topp i landet och det enda lärosätet som har över 1, 6 förstahandssökande per antagen student. Lunds universitet finns på plats två med knappa 1, 6 förstahandssökande per antagen student. Antalet behöriga förstahandssökande till Högskolan Väst var höstterminen 2021 6 629 (2020 var antalet 6 136) och av dessa antogs 4 134 (2020 antogs 3 865). Detta resulterar i ett söktryck på 1, 6 förstahandssökande per antagen student, samma som förra året men en ökning jämfört med höstterminen 2019 då siffran var 1, 5.

De lärosäten som ligger allra bäst till är olika former av specialhögskolor med ett smalare utbud såsom Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm, Försvarshögskolan och Konstfack. Söktrycket i landet varierar mellan det högsta värdet 4, 6 sökande/plats ner till 0,9 sökande/plats. Det nationella genomsnittet är 1,5.

Om rapporten
Siffrorna finns att hämta i den nyligen publicerade årliga rapporten från SCB som görs på uppdrag av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Där presenteras, analyseras och kommenteras söktrycket till landets universitets- och högskoleutbildningar. Rapporten belyser söktrycket till utbildningar som startade höstterminen 2021.

Till rapporten Universitet och högskolor, Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2021

Kontakt:
Martin Hellström, rektor, Högskolan Väst, 0739-01 33 51, martin.hellstrom@hv.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterat material

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.