Gå direkt till innehåll
Högskolan Väst utökar med fler sommarkurser och basår

Nyhet -

Högskolan Väst utökar med fler sommarkurser och basår

Regeringen har aviserat att man ska satsa stora resurser på att utöka utbildningar inom högskola och universitet. Detta för att mildra Corona-virusets negativa påverkan på ekonomin och arbetsmarknaden. Redan nu vet Högskolan Väst att Tekniskt basår får fler platser till hösten liksom att utbudet av sommarkurser kan utökas något.

Corona-viruset har slagit hårt mot arbetsmarknaden och regering och riksdag satsar i vårbudgeten stora resurser på högskolor och universitet för att möta nedgången på arbetsmarknaden. Behoven är stora.

Ökning på basår och sommarkurser
Högskolan Väst är ett av de lärosäten som nu mobiliserar för att snabbt kunna öka antalet utbildningsplatser.

– Alla landets lärosäten har varit ombedda att skicka in en beskrivning över vilka möjligheter till utökning av platser som finns. Vi är redo att öka antalet utbildningsplatser inom flera områden för att ge fler människor möjlighet att utbilda sig istället för att gå arbetslösa, säger Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst.

Ett av de program som Högskolan Väst nu skalar upp är det tekniska basåret. Detta är en förutbildning för den som vill läsa vidare till exempelvis högskoleingenjör, men saknar behörighet från gymnasiet. Utbildningen går att läsa både på campus och nätbaserad och högskolan står nu redo att skala upp med cirka 60 platser. Redan till sommaren kommer högskolan också att ge fler sommarkurser på distans. Nya kurser här är Juridisk översiktskurs, en programmeringskurs inom IT-området samt en kurs i grundläggande nätverks- och internetteknik.

Snabb omställning
På Högskolan Väst finns en tradition sedan bland annat den stora Saab-konkursen för några år sedan, att vara mycket flexibel och snabb i kristider. Då krokade högskolan arm med Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och andra aktörer för att skräddarsy utbildningar och göra det möjligt för människor att växla karriär eller kompetensutveckla sig.

– Vi måste alla bidra med våra olika delar för att hjälpa till att mildra effekterna av krisen. Vår ambition är att kunna erbjuda fler människor att på olika sätt bygga på sin kunskap och här måste vi vara flexibla och öppna för nya sätt, säger Jan Theliander.

Till sommarkurser

Om Tekniskt basår

Kontakt: Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst, 0733-97 50 86

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.