Gå direkt till innehåll
Den pågående pandemin gör det omöjligt att ses på campus - istället arrangeras de planerade forskningskonferenserna digitalt.
Den pågående pandemin gör det omöjligt att ses på campus - istället arrangeras de planerade forskningskonferenserna digitalt.

Nyhet -

Högskolan Västs spetsforskning i fokus på tre digitala event

Nästa vecka arrangerar Högskolan Väst tre online-konferenser där aktuell och samhällsrelevant spetsforskning presenteras och diskuteras tillsammans med yrkesverksamma. I fokus är två av högskolans främsta forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Den digitala formen skapar möjlighet att sprida kunskap till fler.

De tre stora forsknings- och samverkanskonferenserna arrangeras tre dagar i rad. Dessa är Primusdagen, Automationsdagen och VILÄR-konferensen.

Först ut är Primusdagen den 2 december. Här lyfts högskolans spännande forskning inom produktionsteknik och Industriellt arbetsintegrerat lärande. Det handlar om nya innovativa produktionsprocesser som svetsning och additiv tillverkning i metall, nya typer av ytbeläggningar, utveckling av AI & digitalisering i produktionsmiljö, kompetensutveckling för morgondagens behov och andra industriella utmaningar. Nya kunskaper som ska stärka svensk industri i den stora teknikomställning som pågår. Forskare från högskolan liksom representanter för bland annat GKN Aerospace och Sandvik medverkar i programmet.
Program och information 

Den 3 december arrangeras Automationsdagen av Produktionstekniskt Centrum (PTC) där Högskolan Väst är en av flera parter. Dagen lockar årligen hundratals besökare från företag som är specialiserade på eller intresserade av automationsteknik. Nya spännande lösningar inom automation presenteras i år i digital form, liksom inspirerande paneldiskussioner om möjligheter och utmaningar inom området. Volvo GTO, ABB och högskolans forskare är del av programmet. Högskolan Väst kommer bland annat berätta om resultaten från de tester med automatiska vagnar som gjorts ute hos företag och på PTC.
Program och information

Den årliga VILÄR-konferensen hålls den 3-4 december där Högskolan Väst är värd. Här samlas nationella och internationella forskare inom arbetsintegrerat lärande för att samverka gränsöverskridande och utbyta erfarenheter av forskning och utveckling. Arbetsintegrerat lärande, som också är högskolans profil, är en generisk term för olika utbildningsmodeller som bygger på samarbete och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält tittar man på de utmaningar som alla ingår i arbetsbaserad utbildning. Aktuell forskning kommer att presenteras. Målet är bland annat att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området.
Program och information

För mer information och kontaktpersoner se länkarna under respektive konferens.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.