Gå direkt till innehåll
HögskoleVux skapar nya möjligheter

Nyhet -

HögskoleVux skapar nya möjligheter

I utbildningen HögskoleVux samverkar Högskolan Väst med Strömstads kommun för att underlätta för fler att påbörja högskolestudier. HögskoleVux är ett sätt att förbereda sig för högskolestudier samtidigt som man blir behörig för högskolestudier, helt individanpassat.

- Vi har arbetat fram utbildningen tillsammans med Strömstad kommun utifrån deras behov. Med tanke på utebliven gränshandel och turism under pandemin befinner sig många människor i omställning och genom HögskoleVux kan nya dörrar öppnas, säger Lena Garberg från projekt Ökad högskoleövergång på Högskolan Väst, där denna satsning är en del.

Gemensam ”ingång”
HögskoleVux vänder sig till dem som har gått gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet och vill påbörja studier på högskola eller universitet. Ansökan öppnar den 1 maj för start efter sommaren. Utbildningens längd är 6-18 månader, beroende på individen. Komvux i Strömstad ansvarar för de behörighetsgivande kurserna och Högskolan Väst för en högskoleintroducerande kurs.

- I den högskoleintroducerande kursen har vi arbetat fram ett flexibelt upplägg som bygger på korta delkurser. Det blir en gemensam ”ingång” men sedan vissa anpassningar beroende på vilket intresseområde varje individ har och vilken utbildning man vill söka in till i nästa steg, säger Carina Carlund i projekt Ökad högskoleövergång.

Platsgaranti på utvalda program
Förutom att eleverna ges möjlighet att få behörighet kommer en del av utbildningen ge dem möjlighet att förbereda sig för högskolestudier samt få kunskaper om högskolans olika utbildningsvägar. Varje elev kommer att göra en helt individuell planering tillsammans med kommunens studie- och yrkesvägledare.

Den del som är en högskoleintroducerande kurs som ger högskolepoäng kommer att innehålla bland annat moment kring högskolan och hur det är att studera där, prova-på-föreläsningar/seminarier och workshops inom det utbildningsområde man vill välja, information om prognoser kring framtida arbetsmarknad, besök av olika branscher och personer som berättar om karriärvägar samt information och hjälp att söka högskoleutbildning.

Efter utbildningen är eleven i nuläget garanterad plats vid något av följande utbildningsprogram på Högskolan Väst:

Dataingenjör – programmering och nätverksteknik
Elektroingenjör – elkraft
Elektroingenjör – fordon
Industriell ekonomi
Maskiningenjör
Maskiningenjör – nätbaserad utbildning med campusträffar
Programmet för socialpsykiatrisk vård
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet förskoleklass, 1-3
Personalvetarprogrammet

- Genom detta samarbete breddar vi vägarna in till högskolan och gör det möjligt för fler att påbörja högskoleutbildning, något som går helt i linje med hur Högskolan Väst vill arbeta och sprida kunskap till fler, säger Lena Garberg.

Mer information om HögskoleVux

Om projekt Ökad högskoleövergång

Kontakt:

Carina Carlund, Ökad högskoleövergång, Högskolan Väst, 0701-03 98 42
Lena Garberg, Ökad högskoleövergång, Högskolan Väst, 0721-41 38 10

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.