Gå direkt till innehåll
Högt söktryck till Högskolan Väst

Nyhet -

Högt söktryck till Högskolan Väst

Söktrycket till Högskolan Västs utbildningar ligger i topp i landet bland högskolor och universitet med motsvarande breda utbildningsutbud. Högskolan Väst har 1,6 förstahandssökande per antagen student, att jämföra med det nationella snittet på 1,4. Bland högskolor och universitet med motsvarande breda utbildningsutbud delar Högskolan Väst topplaceringen med Lunds universitet som också har 1, 6.

Det visar den nyligen publicerade årliga rapporten från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, där söktrycket till landets universitets- och högskoleutbildningar presenteras, analyseras och kommenteras. Rapporten belyser söktrycket till utbildningar som startade höstterminen 2020.

-Det är både glädjande och bekymmersamt på samma gång. Det är naturligtvis positivt att få ett kvitto på att våra utbildningar är attraktiva. Samtidigt är det ett bekymmer att inte kunna erbjuda dem plats som vill studera hos oss. Återigen får vi bekräftelse på att vi har ett behov av ett ökat anslag till fler platser för att kunna säkerställa framtida kompetens, både i vår region och nationellt, säger Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst.

Antalet behöriga förstahandssökande till Högskolan Väst var höstterminen 2020 6 136 och av dessa antogs 3 865. Detta resulterar i ett söktryck på 1, 6 förstahandssökande per antagen student, en ökning jämfört med höstterminen 2019 då siffran var 1, 5.

De lärosäten som ligger allra bäst till och där konkurrensen är ännu hårdare är olika former av specialhögskolor med ett smalare utbud såsom Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm, Försvarshögskolan och Konstfack.

Till rapporten

Kontakt: Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst, 0733 - 97 50 86

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55