Gå direkt till innehåll
Högt söktryck till Högskolan Väst

Nyhet -

Högt söktryck till Högskolan Väst

Söktrycket till Högskolan Västs utbildningar ligger i topp i landet bland högskolor och universitet med motsvarande breda utbildningsutbud. Högskolan Väst har 1,6 förstahandssökande per antagen student, att jämföra med det nationella snittet på 1,4. Bland högskolor och universitet med motsvarande breda utbildningsutbud delar Högskolan Väst topplaceringen med Lunds universitet som också har 1, 6.

Det visar den nyligen publicerade årliga rapporten från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, där söktrycket till landets universitets- och högskoleutbildningar presenteras, analyseras och kommenteras. Rapporten belyser söktrycket till utbildningar som startade höstterminen 2020.

-Det är både glädjande och bekymmersamt på samma gång. Det är naturligtvis positivt att få ett kvitto på att våra utbildningar är attraktiva. Samtidigt är det ett bekymmer att inte kunna erbjuda dem plats som vill studera hos oss. Återigen får vi bekräftelse på att vi har ett behov av ett ökat anslag till fler platser för att kunna säkerställa framtida kompetens, både i vår region och nationellt, säger Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst.

Antalet behöriga förstahandssökande till Högskolan Väst var höstterminen 2020 6 136 och av dessa antogs 3 865. Detta resulterar i ett söktryck på 1, 6 förstahandssökande per antagen student, en ökning jämfört med höstterminen 2019 då siffran var 1, 5.

De lärosäten som ligger allra bäst till och där konkurrensen är ännu hårdare är olika former av specialhögskolor med ett smalare utbud såsom Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm, Försvarshögskolan och Konstfack.

Till rapporten

Kontakt: Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst, 0733 - 97 50 86

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.