Gå direkt till innehåll
Ann Svensson är ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi.
Ann Svensson är ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi.

Nyhet -

Hon ska leda Fyrbodals Hälsoakademi

Fyrbodals Hälsoakademi är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Syftet är att stärka möjligheterna att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta. Från och med 1 januari 2020 är Ann Svensson ny verksamhetsledare.

Ann Svensson arbetar också på Högskolan Väst och är docent i informatik. Uppdraget är på halvtid under två år, med möjlighet till förlängning, och hon tar över efter Sven Kylén.

Hallå där Ann Svensson – vad är det som lockar med detta uppdrag?

Det som lockar mig är att kunna få delta i utvecklingen av vården i vår region, och att fortsätta driva forskning och utveckling där både Högskolan Väst och vårdens aktörer inom primärvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg deltar.

Varför är Fyrbodals Hälsoakademi en viktig aktör som du ser det?

Hälsoakademin är viktig för satsningen på en samordnad vård för befolkningen i vår region och för att kunna bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildningar inom vårdverksamheterna. Arenan är mycket viktigt för både Fyrbodal och Västra Götalandsregionen, där påbörjade initiativ också leder till att övriga Sverige och Europa ser Hälsoakademin som en attraktiv samarbetspartner.

Vad kommer du att vilja fokusera på?

Jag vill utveckla samverkan mellan vårdverksamheterna, men även vårdverksamheternas kommunikation med patienter och befolkning är ett viktigt område för utveckling. För att människor ska ta ett större ansvar för sin egen hälsa behöver patienter och befolkning involveras mer i sin egen vård.

Om Ann Svensson

Ann har kandidatexamen i både företagsekonomi och systemvetenskap, samt magisterexamen i programvaruutveckling på Högskolan Väst och är numera docent i informatik. Hon började arbeta på högskolan 1995, med att undervisa på det systemvetenskapliga programmet. Hon var sedan delaktig i att starta det data- och systemvetenskapliga programmet 1998, och var programansvarig för detta under några år. Hon har ingen vårdbakgrund men har inom sin forskning studerat vårdverksamheter i cirka 20 år, nu senast handlar det bland annat om införandet av digital teknik i vården. Ann är född och uppväxt på Tjörn och bor i Munkedal. 

Kontakt: Ann Svensson, ann.svensson@hv.se, 073-500 43 06

Ämnen

Taggar

Regions


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55