Gå direkt till innehåll
Human Resources, automation och software engineering - nya utbildningar att söka!

Nyhet -

Human Resources, automation och software engineering - nya utbildningar att söka!

Vilka nya kunskaper behövs i samhället? Inför hösten 2024 erbjuder Högskolan Väst flera nya utbildningar som tydligt möter samhällets behov. Flera av dessa har skapats i dialog med industri och andra arbetsgivare. I dag öppnar anmälan till höstens utbildningar med sista ansökningsdag den 15 april.

Högskolan Väst har ett brett utbud av program på grundnivå. Allt ifrån lärarprogram för alla nivåer, sjuksköterska, ingenjör, ekonom, data/it, media och socionom. Bland högskolans cirka 20 program på grundnivå och cirka 17 program på avancerad nivå finns flera nyheter.

Två nya program på grundnivå
Personalvetarprogrammet är tillbaka i ny tappning. I stället för två inriktningar som fanns tidigare startar nu ett nytt program: Kandidat i Human Resources 180 hp. Utbildningen ger en bred samhälls- och beteendevetenskaplig kunskapsbas om hur människor och organisationer fungerar, för att kunna möta arbetslivets och medarbetares behov, krav och förutsättningar för dagligt och långsiktigt arbete. Programmet ges inom huvudområdet personal- och arbetsvetenskap. Efter genomgången utbildning väntar arbete inom HR-, personal- och organisationsfrågor inom ett brett fält, inom såväl privat som offentlig sektor.

Ett helt nytt program på grundnivå är Automationsingenjör 180 hp som skapats på grund av att automation och elektrifiering revolutionerar vår industri och samhälle i en takt som aldrig tidigare skådats. Den globala övergången från fossila bränslen till smarta, elektrifierade lösningar kräver en ny förståelse och förnyad kompetens inom industriell automation och elektroteknik. Det finns ett stort behov av nästa generation av automationsingenjörer med specialisering inom elektroteknik, för att möta de krav som ställs på en hållbar och konkurrenskraftig industri.

Fler orter
Högskolan arbetar nära flera lärcentrum i landet som ett led i att erbjuda kunskap till fler och att göra utbildning tillgänglig även för dem som inte har en högskola på orten. Därför utökas utbudet av program på grundnivå som ges till andra orter. Det gäller Tillämpad samhällsplanering 180 hp som förutom att ges i Trollhättan också erbjuds på orterna Västervik, Värnamo och Skellefteå. Detsamma gäller Sjuksköterskeprogrammet som förutom att ges i Trollhättan för första gången även kommer att erbjudas på Campus Dalsland i Bäckefors.

Ett nytt program på avancerad nivå
En nyhet bland program på avancerad nivå är Magister i Software Engineering 60 hp som ges helt på engelska och som därför också vänder sig till internationella studenter. Utbildningens fokus är mjukvaruutveckling. Detta omfattar väsentliga delar som kravteknik, mjukvaruprocesser, mjukvarumodellering och analys, mjukvarudesign och säkerställande av mjukvarukvalitet genom verifierings- och valideringsprocesser. Programmet ger även förståelse för viktig kunskap om algoritmer, hur man hanterar komplexitet, människa-datorinteraktion (HCI) och artificiell intelligens (AI).

Två YH-utbildningar
Dessutom erbjuder högskolan två tvååriga yrkeshögskoleutbildningar i år; Elkrafttekniker och Svetsautomation. Ansökan till dessa är öppen och stänger den 31 maj inför start i höst.

Om YH-utbildningar

Om högskolans utbildningsutbud

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.