Gå direkt till innehåll
Hur ökas motivationen för matematik i grundskolans tidiga år?

Nyhet -

Hur ökas motivationen för matematik i grundskolans tidiga år?

Högskolan Väst representerar Sverige i ett internationellt forskningsprojekt med sex andra länder där man ska undersöka motivationen för matematik i grundskolans tidigare år. Projektet ska också studera hur man kan öka motivationen, framför allt i övergången från låg- till mellanstadiet.

Det är det norska Forskningsrådet som finansierar en longitudinell undersökning om motivation för matematik i grundskolans tidigare år, kallad MathMot, som involverar sex europeiska länder; Norge, Finland, Sverige, Portugal, Estland och Serbien. Ansvarig för projektet är Universitetet i Oslo och i Sverige är det Högskolan Väst som deltar.

MathMot bygger på antagandet om att ett viktigt mål med matematikundervisning är att elever utvecklar långsiktig motivation för ämnet, något som också hjälper dem i att sträva efter fördjupade kunskaper i matematik.

- Matematisk kompetens har visat sig vara grundläggande för flera områden senare i livet som elever kommer att stöta på i sitt dagliga liv. Dessutom har motivation visat sig vara en viktig drivkraft för att lära sig matematik över tid. Motivation är därför viktigt i tillägnandet av matematisk kompetens, något som också är viktigt för elevers framgång senare i livet, säger Cecilia Thorsen, ansvarig forskare vid Högskolan Väst tillsammans med Kajsa Yang Hansen.

50 skolor per land undersöks
Kunskapen om hur motivation för matematik utvecklas är begränsad, särskilt i övergången mellan låg- och mellanstadiet. Projektteamet i MathMot undersöker utvecklingen av matematikmotivation, såväl som faktorer som påverkar denna process ur ett internationellt perspektiv. Projektet kommer att undersöka undervisning och lärande i matematik i årskurs 3 och 4 i 50 skolor i varje land. Samma elever kommer att följas upp ett år senare för att undersöka hur deras motivation för matematik har utvecklats över tid.

Målet är att fördjupa förståelsen för hur motivation för matematik utvecklas i övergången från låg- till mellanstadiet och vilka klassrumspraktiker som stöttar en positiv utveckling av motivation för att lära matematik. Projektteamet kommer att ha ett nära samarbete med lärare i de deltagande skolorna och klasserna, både när det gäller tolkning av resultat och i hur denna kunskap kan översättas till praktiska redskap som lärare kan använda i sin dagliga praktik.

För mer information om projektet besök hemsida: www.mathmot.com

Kontakt: Kajsa Yang Hansen, Högskolan Väst, kajsa.yang-hansen@hv.se , 0520-22 38 59
Cecilia Thorsen, Högskolan Väst, cecilia.thorsen@hv.se , 0520-22 38 71

Jelena Radišić vid Universitetet i Oslo är projektledare.


Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55