Gå direkt till innehåll
Linnéa Carlsson pekar i sin avhandling på tre sociala aspekter som är avgörande för industrins digitaliseringsresa.
Linnéa Carlsson pekar i sin avhandling på tre sociala aspekter som är avgörande för industrins digitaliseringsresa.

Nyhet -

”Industrin måste se bortom den digitala tekniken”

I en tid av snabb teknologisk utveckling utforskar svenska tillverkningsföretag hur de kan anpassa sig till den nya digitala eran. En ny avhandling från Högskolan Väst lyfter fram hur sociala aspekter spelar en avgörande roll när företag tar steg mot att omfamna den nya tekniken.

Svenska företag står inför en omvälvande tid där teknikens roll blir alltmer central. En utmaning för företag är att balansera interaktionen mellan människa och teknik i en alltmer digitaliserad industri. Företag tenderar att fokusera främst på tekniska framsteg och riskerar då att missa de människocentrerade aspekterna.

För att effektivisera och stärka konkurrenskraften blir produktionen och flera stödfunktioner alltmer digitaliserade. Förändrade roller och arbetssätt väntar alla som jobbar inom tillverkningsindustrin. Men hur genomför man en digital omställning på ett hållbart sätt?

Att se bortom tekniken
En avhandling av Linnéa Carlsson, doktorand i informatik inriktning arbetsintegrerat lärande, som undersöker detta fenomen pekar på precis detta. Det handlar inte enbart om maskiner och digital teknik – den mänskliga faktorn är avgörande.

I avhandlingen studeras hur företagen navigerar mellan Industri 4.0 och helt teknikdriven effektivisering och den framväxande Industri 5.0 där människa och miljö är alltmer i fokus. Resultatet? En insikt om att teknikens framsteg inte bara handlar om det digitala utan även om det sociala.

- Det handlar om att se bortom bara tekniken. Att forma den nya digitala eran handlar också om att forma relationer, förstå gemensamma mål och att bryta ner gamla strukturer, förklarar Linnéa Carlsson.

  Tre sociala aspekter är avgörande
  Avhandlingen är baserad på studier av några mellanstora industriföretag. Där har intervjuer med chefer och ledare i form av produktionschefer, verkstadschefer och verksamhetschefer genomförts men också gruppdiskussioner med verkstadspersonal såsom operatörer. Resultatet visar på tre nyckelfaktorer och sociala aspekter som påverkar hur företag anpassar sig till den nya teknologin. Dessa aspekter handlar om:

  • att se bortom enbart digitala verktyg
  • att formalisera och skapa en gemensam förståelse
  • att gå utanför och omforma organisatoriska strukturer

  Vad som framkommer är att det är viktigt att stanna upp och reflektera kring varför man digitaliserar.

  - Man vittnar om en sorts ”måste-känsla”, att ”vi måste digitalisera för att hänga med” och att syfte och mål med digitaliseringen inte alltid är tydliga, säger Linnéa Carlsson.

   Hon menar att skapa en gemensam förståelse och bryta ner hierarkier blir avgörande för att skapa ett smidigt övergångsskede för företag. Också att prata samma språk är viktigt för förståelsen. Att diskutera och klargöra hur införandet påverkar företaget och hur olika avdelningar blir påverkade.

   Hon menar att den organisatoriska strukturen kan vara ett hinder och när man inför ny teknik spelar de organisatoriska gränserna mindre roll. Och att de kan behöva förändras.

   - Varje företags resa in i den digitala eran är unik. Det handlar om att förstå och omforma företagets egna sätt att arbeta och tänka, säger Linnéa Carlsson.

    Den mänskliga dimensionen
    Sammanfattningsvis pekar denna forskning på att den mänskliga dimensionen av teknikens inflytande på svenska företag är väsentlig. Att förstå och anamma denna aspekt kan vara nyckeln för företag som strävar efter att lyckas i den snabbt föränderliga teknologiska världen.

    - Jag hoppas att mina resultat kan vara underlag för diskussion och reflektion för chefer och ledare. Min upplevelse är att ofta ser man inte värdet av sociala aspekter. Det gäller att anpassa verksamheten EFTER snarare än TILL, säger Linnéa.

     Hon fortsätter:

     - Jag hoppas också att avhandlingen kan bidra till att skapa en djupare förståelse för hur industriell digitalisering kan dra nytta av mänskliga aspekter och att det är en förutsättning för att lyckas.

      Fortsatt forskning tillsammans med industrin väntar
      Linnéa Carlsson disputerade den 20 december och kommer under kommande två år att fortsätta att forska inom samma område. Hon kommer att vara knuten till GKN Aerospace i Trollhättan och Siemens i Finspång där hon ska titta på Industri 5.0 och dess betydelse i Sverige och hur industrin kan ta sig an de sociala aspekterna vid industriell digitalisering. Ett post-doc projekt med finansiering av KK-stiftelsen.

      Till avhandlingen: Social Aspects of Strategizing Industrial Digitalization

      Kontakt: Linnéa Carlsson, doktor i informatik inriktning arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst, linnea.carlsson@hv.se , 0701-83 51 99

      Ämnen

      Kategorier

      Kontakter

      Anna Hallberg

      Anna Hallberg

      Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

      Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

      Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

      Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.