Gå direkt till innehåll
Johan Tidholm, utvecklingsingenjör på SEM i Åmål, har fokus på klimatsmarta lösningar för tunga fordon. Foto: Martin Gordon.
Johan Tidholm, utvecklingsingenjör på SEM i Åmål, har fokus på klimatsmarta lösningar för tunga fordon. Foto: Martin Gordon.

Nyhet -

Kortkurser som kunskapsspridare inom elektroteknik

För att klara näringslivets stora klimatomställning och elektrifieringen av samhället behöver yrkesverksamma ingenjörer inom flera branscher bygga ny kompetens. Johan Tidholm är en av deltagarna på Högskolan Västs nya kurser inom elektroteknik. Kurserna har utvecklats tillsammans med industrin för att möta det ökade kompetensbehovet.

I takt med att fordonsflottan elektrifieras växer behovet av ny kompetens inom elektroteknik hos flera aktörer; som fordonstillverkare, energiproducenter, eldistributörer och teknikföretag. Samtidigt väntas stora utmaningar för energisystemet när elbehovet ökar kraftigt, när elproduktion från icke planerbara källor utökas och när elenergi ska distribueras allt längre sträckor. Högskolan Väst och Uppsala universitet möter det nya kompetensbehovet med korta, särskilt utformade kurser på 3–5 hp med goda distanslösningar.

Satsar på klimatsmart teknik

Johan Tidholm är utvecklingsingenjör på SEM – ett litet företag i Åmål som forskat och arbetat med elektromagneter i över hundra år. Fokus just nu för Johan är att ta fram klimatsmarta lösningar för tunga fordon, främst vad gäller tändsystem för elektriska drivlinor. Lagom till påsk blir han färdig med fempoängskursen Elektriska maskiner fria från sällsynta jordartsmetaller.

– Det var i samband med vår batterisatsning som jag började bli nyfiken på de nya förutsättningarna för elektrifiering, och det var i den vevan som den här kursen dök upp på Högskolan Väst, berättar Johan. Det ligger helt i linje med både vad vi gör idag och vad vi behöver lära oss mer om inför vägen framåt.

Många av föreläsningarna samt en och annan laboration har Johan kunnat ta på distans, men han har också sett till att vara på plats för bland annat några av gästföreläsningarna.

– Den stora fördelen med upplägget är att jag kan välja när jag är på campus för att göra det mesta möjliga av undervisningstiden. Vissa saker blir ju alltid bättre på plats, medan många andra går utmärkt att ta till sig på distans. Det är den flexibiliteten som gör det möjligt att kombinera studierna så bra med arbetet, säger Johan.

Började genast använda ny kunskap

En annan fördel med att fortsätta jobba under pluggandet är hur naturligt det faller sig att implementera den nya kunskapen i det dagliga arbetet.

– Det gjorde skillnad redan från början, minns Johan. Jag använder redan mycket av det jag har lärt mig, och på flera olika plan. Jag ser det som två lyft, egentligen. Dels har jag fått djupare och bredare kunskap inom ren ellära, dels har jag även fått se bekanta saker ur ett annat perspektiv, en annan applikation.

En annan viktig anledning till Johans intresse var också det hållbarhetstänk som genomsyrar kursen.

– Det finns gott om utbildningar som fokuserar på ren prestanda, men man måste tänka större än så. Det är alltid ett potentiellt problem när exotiska saker som sällsynta jordartsmetaller ska in; det är dyrt och man vet inte alltid hur det är med arbetsförhållanden i gruvorna till exempel. För att vårt samhälle och arbetsliv ska vara hållbart över tid måste vi hela tiden slå vakt om att vår utveckling inte sker på bekostnad av andra länder eller regioner, säger Johan.

--------------------------------------------------------------------

Högskolan Väst och Uppsala universitet möter industrins kompetensbehov med kurser på avancerad nivå anpassade för yrkesverksamma ingenjörer. Kurserna har tagits fram i nära samverkan med tolv företag inom olika branscher; Atlas Copco, GKN Aerospace, Hitachi, Intel, Polestar, Svenska kraftnät, T-Engineering, Vattenfall, Alstom, Swedish Electromobility Centre, Sandvik och StandUp for Energy.

Mer om kursutbudet!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Christina Axelsson

Christina Axelsson

Kommunikatör, forskning 0739-01 33 86

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.