Gå direkt till innehåll
Foto: Michael Skärström
Foto: Michael Skärström

Nyhet -

Kosteröarna och Högskolan Väst samverkar kring samhällsutveckling

Nu ska Kosteröarna och Högskolan Väst arbeta tillsammans kring ö-samhällens utmaningar. Hur ska dessa samhällen klara lokal innovation och hållbar omställning? I ett nytt projekt ska man titta på hur dagens utmaningar ska mötas och antas lokalt, konkret och nära människors praktiska verklighet. Denna vecka är det dags för två större work-shops i Strömstad.

- Jag har stora förhoppningar på projektet som sådant och jag hoppas att det blir inledningen till ett långt samarbete med möjligheter för både Koster och högskolan, säger Lisa Bomble som är projektledare på Högskolan Väst.

  I det nya europeiska Interreg-projekt FREIIA (2022 – 2024) ska högskolan och Kosteröarna samverka med ett antal europeiska partners (universitet och ö-samhällen) för att studera och jämföra möjligheter och förmågor till lokal innovation, hållbar omställning och resiliens mellan ö-samhällen runt Nordsjön.

  I den svenska delen av projektet är fokus Kosteröarnas samhällsutveckling, och i projektet samverkar AB Kosters Framtid med Nationalparken Kosterhavet och Högskolan Väst. Övriga ö-samhällen i projektet finns i Nederländerna, Norge, Danmark och Frankrike. Också i övriga länder samverkar lokalsamhälle och universitet på olika sätt inom projektet.

  Projektet bygger på ett tidigare europeisk Interreg-projekt som visar att lokalsamhället utvecklas bäst och mest innovativt i samverkan med de kommuner och regioner de tillhör.

  Dags för träff på Koster
  Projektets första större workshop sker på Naturum på Koster den 27 och 28 april, då deltagare från alla projektets partners kommer att arbetar kring ”governance”, alltså hur öarna styrs – både internt mellan lokala krafter och i samverkan med kommun, region och andra myndigheter. Under dagarna kommer det, förutom besök för att se Kosters unika platser och sammanhang, bli två olika workshops som kan ge Kosters aktörer inspel och riktning på sitt lokala arbete.

  Dag ett handlar om ungas livsformer på Koster, det vill säga vilket liv vill man leva där som ung, och kan man det, vad behövs för ”infrastruktur” och mjuka värden för att möjliggöra för inflyttning och att man stannar? Utöver det Koster redan vet lokalt, blir det stimulerande att ha samtal med parter från andra sammanhang, som kan visa på samband mellan platser, utbud, livsformer och identitet som kanske redan finns, eller som kan utvecklas på Koster.
  Den går av stapeln på torsdag 27e april kl. 14 - 18.00.

  Dag två handlar om att utveckla det befintliga ”Örådet” till att bli ett mer medskapande forum. Inför workshoppen har Kosterbor ombetts fundera över hur Örådet skulle kunna fungera om de fick bestämma. Flera av deltagarna har sedan erfarenheter från lokala initiativ på andra öar och av samverkan och kommunikation med myndigheter på olika sätt.
  Denna workshop sker på fredagen 28e april kl. 9.00 - 12.00.

  Kontakt: Lisa Bomble, projektledare på Högskolan Väst, lisa.bomble@hv.se , 0520-22 36 69, endast SMS 0706-780407

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Anna Hallberg

  Anna Hallberg

  Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
  Maria Derner

  Maria Derner

  Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06

  Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

  Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

  Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.