Gå direkt till innehåll
– Den innovativa tillämpade forskningsmiljön på PTC och Högskolan Väst är väldigt värdefull för oss. Vi vill vara nära akademin, säger Peter Emvin som är ansvarig för teknologiplanering och additiv tillverkning på GKN Aerospace Sweden i Trollhättan.
– Den innovativa tillämpade forskningsmiljön på PTC och Högskolan Väst är väldigt värdefull för oss. Vi vill vara nära akademin, säger Peter Emvin som är ansvarig för teknologiplanering och additiv tillverkning på GKN Aerospace Sweden i Trollhättan.

Nyhet -

Långsiktigt forskningssamarbete mellan GKN Aerospace Sweden och Högskolan Väst inom digitaliserad produktion

Att ett stort företag som GKN Aerospace Sweden i Trollhättan väljer att placera en hel avdelning med specialister i en gemensam arena med Högskolan Väst är unikt i Sverige. GKN ser stora värden i att vara nära den akademiska miljön. Exempelvis har lasersvetsteknologin som utvecklats i arenan möjliggjort affärer som årligen bidrar med en miljard kronor till GKN Aerospace Swedens omsättning. I nästa steg av det långsiktiga forskningssamarbetet står digital produktion i fokus.

Peter Emvin är teknisk doktor och ansvarig för teknologiplanering och additiv tillverkning inom teknikorganisationen på GKN Aerospace Sweden i Trollhättan. Han började som brännkammaringenjör på företaget 1996.

– Redan i och med starten av Co-op-utbildningarna 1989 inledde vi samarbetet med Högskolan Väst, berättar Peter.

– I mitten av 1990-talet fick samarbetet en ny dimension. Då startade forskningssamarbetet och på bara fem år hade det utvecklats till att innefatta simuleringar av borrkylning, termisk sprutning och värmebehandling.

Rekryterat minst 100 tekniker
– Genom åren har vi rekryterat minst 100 tekniker den vägen, konstaterar Peter Emvin. De är mellaningenjörer som har en utbildning kryddad med ett års industripraktik. Det har varit mycket bra rekryteringar, både för dem och för företaget.

Peter berättar att Co-op också har använts för särskilda satsningar på att få kvinnor att skaffa teknisk utbildning och söka sig till flygmotor- och rymdindustrin i Trollhättan.

– Co-op rullar på. Det är ett koncept som vi uppskattar.

I början av 2000-talet fick samarbetet mellan GKN och Högskolan Väst ytterligare en dimension. Då valde GKN att flytta ut delar av sin forskningsverksamhet till Innovatum i nära samverkan med Högskolan Väst. Detta ledde till att man skapade förutsättningar för att, i samverkan mellan inkubatorföretag, storföretag och högskolan, 2008 forma en öppen arena för gemensam teknologiutveckling; Produktionstekniskt Centrum PTC. På PTC etablerade Högskolan Väst sin produktionstekniska forskning och det gjorde även GKN.

Ett globalt center inom GKN
– PTC är utpekat som ett av GKN Aerospace Globala Technology Centers (GTC). Det är ytterligare ett bevis på att den här typen av samverkansmodell fungerar mycket bra, säger Henrik Runnemalm, global forskningschef för GKN Aerospace Engine System.

En betydande roll i utvecklingen av PTC har också ett antal forsknings- och utvecklingsfinansiärer haft. Bland dem finns Trollhättans kommun, Västra Götalandsregionen, KK-stiftelsen, Tillväxtverket och VINNOVA. Huvudparter och viktiga samarbetspartner i PTC är, förutom GKN Aerospace Sweden och Högskolan Väst, också Innovatum och Swerea IVF.

– PTC blev en betydelsefull miljö för oss, säger Peter Emvin. I samverkan utvecklade vi lasersvetsning. Det blev en nyckelteknologi som fördes in i vår produktion. Lasersvetsningen har gett oss affärer som idag bidrar med en årlig omsättning i företaget på ungefär en miljard kronor.

– Nu är vi på väg att ta steget fullt ut in i nästa nyckelteknologi; Additiv tillverkning med laser som energikälla är en utökning av vår lasersvetsplattform. Där finns potential till fler stora affärer.

Kompetensförsörjning
Resonemangen om nyckelteknologierna leder Peter Emvin till frågan om kompetensförsörjning. Förutom teknikerna från Co-opprogrammen har GKN Aerospace Sweden fått ett antal tekniska doktorer genom samarbetet med Högskolan Väst. Med sina femåriga forskarbakgrunder är de specialister på GKN och arbetar med tekniskt avancerade produkter.

– Vi kommer att ha ett fortlöpande behov av tekniska doktorer.

Den snabba tekniska utvecklingen gör att kompetensen på i stort sett alla positioner i företaget måste höjas. GKN Aerospace Sweden siktar på automatiserad produktion som ger zero defects (noll fel) och mycket hög kvalitet. De repeterbara processerna ska vara så exakta som möjligt vilket kräver digitalisering. Den manuella hanteringen ska vara minimal. För att kunna hantera hög grad av automation krävs rätt kompetens i produktionen. Detta leder till ännu större behov av utbildning och fortbildning bland annat genom arbetsintegrerat lärande (AIL). Det medför fortsatt nära samverkan mellan GKN och Högskolan Väst under många år framöver.

Vara nära akademin
– Den innovativa tillämpade forskningsmiljön på PTC och Högskolan Väst är väldigt värdefull för oss, säger Peter Emvin. Vi vill vara nära akademin. För närvarande har vi ett 20-tal specialister som arbetar heltid med forskningsprojekt på PTC tillsammans med fem industridoktorander. De personerna utvecklas enormt av att dagligen vara i PTC:s forskningsmiljö. Samtidigt bidrar de till utveckling av spetsen i företaget.

– Att Högskolan Väst nu etablerar KK-miljön Primus skapar stabilitet. Finansieringen från KK-stiftelsen ökar högskolans mandat att styra och profilera sin forskning. Det gör i sin tur att vi ser möjligheter att snabbare få igenom forskningsprojekt som blir värdefulla för bland andra GKN.

– Det som är bra för Högskolan Väst är bra för oss. Min känsla är att det finns en ömsesidig stolthet i det vi åstadkommer tillsammans.

Har levt i symbios
En som skriver under på den ömsesidiga stoltheten är Lennart Malmsköld. Han är biträdande prefekt på Högskolan Väst och programchef för KK-miljön Primus.

– GKN har varit en central part ända sedan vår högskola bildades, berättar han. Vi har levt i symbios kring utbildningar, forskning och inte minst kring uppbyggnaden och utvecklingen av PTC.

– När GKN Aerospace Sweden får besök av viktiga kunder som Airbus eller General Electric, visar de med stolthet upp PTC. Den känslan delar vi.

Lennart Malmsköld blickar tillbaka och ser hur GKN har berikat Högskolan Väst med sina behov av teknikutbildningar och teknikforskning. Han hävdar att GKN tar industrins behov med sig in i den akademiska miljön. De formulerar nya forskningsområden utifrån applikationsnära frågeställningar.

KK-miljön Primus skapar nya förutsättningar. Den ger plats för diskussioner om mer långsiktiga forskningsinsatser med lösningar som ligger sju till tio år bort i tiden.

– Här finns potential att nå forskningsresultat i världsklass, anser Lennart.

– Vi är väldigt nöjda med symbiosen med GKN. Det finns antagligen fler liknande samarbeten. Däremot tror jag inte att det finns exempel på att ett företag har flyttat in i den akademiska miljön så som GKN har gjort hos oss. Här har de en hel avdelning med ett 20-tal anställda specialister. Det är unikt i Sverige.

Mer om Primus

Text: Ulf Axelson
Foto: Andreas Borg

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterade nyheter