Gå direkt till innehåll
Många vill gå ledarskapsutbildning på Högskolan Väst

Nyhet -

Många vill gå ledarskapsutbildning på Högskolan Väst

Högskolan Väst erbjuder för andra året ett magisterprogram i ledarskap. Programmet är ett av de program som lockat flest sökande på Högskolan Väst inför höstterminen med 2 000 sökande totalt varav cirka 650 i första hand till de 110 platserna. Programmet ges nätbaserat, både på hel- och halvfart.

- Jag tror att förklaringen ligger dels i att programmet passar många inom ett brett spektrum av branscher. Men också att programmet är nätbaserat och att man kan läsa på halvtid gör att många väljer att kombinera arbete och studier, säger Karin Högberg, programansvarig lärare på Högskolan Väst.

Stor blandning av studenter
Karin Högberg berättar att programmet lockar en stor variation av sökande där de allra flesta är yrkesverksamma. Bland studenterna i premiäromgången förra läsåret fanns till exempel HR-chefer, enhetschefer inom vård och kommunal verksamhet, konsulter, affärsjurister, affärsutvecklare och personer från Polismyndigheten. Dessa har också stor variation i utbildningsbakgrund och det finns allt från exempelvis beteendevetare, socionomer, företagsekonomer, statsvetare till nationalekonomer. Även åldersspannet är brett med deltagare mellan 25 - 55 år med en jämn könsfördelning geografiskt utspridda i hela Sverige.

- Vi har till och med studenter från USA, Schweiz och Tyskland vilket ju är lite extra roligt. Det blir en härlig dynamik i gruppen med en så stor bredd. Det blir verkligen ett utbyte av erfarenheter och kunskap – också för oss lärare, säger Karin Högberg.

Karin Högberg fortsätter:

- Min förhoppning när vi startade förra året var att programmet skulle fyllas av både erfarna ledare och nyutexaminerade studenter. Att det skulle bli en mötesplats där färska kunskaper och ny forskning kunde berikas med ledarerfarenhet från många olika branscher. Med andra ord en bra form för arbetsintegrerat lärande. Och så har det verkligen blivit!

Direkt nytta
Även de utvärderingar och studentenkäter som gjorts under utbildningen visar på den direkta nyttan av utbildningen för deltagarna:

- De upplever att de kan tillämpa det de lärt sig i sitt arbete och sin vardag. Att utbildningen har fördjupat deras förmåga att leda. Att de har en grundutbildning med sig gör också att de lättare kan förvalta det de lär sig, säger Karin Högberg.

Mycket social kontakt
Ofta när man diskuterar för- och nackdelar med distansutbildning framkommer svårigheten att få till en bra grupp, att det kan kännas ensamt och att det är svårt att fullfölja.

- Det kan såklart variera men många av våra studenter beskriver att de fått en tät kontakt med andra studiekamrater och kommit varandra väldigt nära. Och att de delar med sig av sitt lärande till varandra, säger Karin Högberg som menar att man som lärare har en viktig roll i att skapa sammanhållning:

- Vi har till exempel en stunds "livezoom" via nätet då och då en halvtimme på lunchen där man kan droppa in lite mer avslappnat och bara prata lite eller ställa en fråga. Det är viktigt att som lärare hitta sätt att känna av stämningen bland studenterna. Men man är inte ensam – det är mycket aktivitet under dagarna med social interaktion.

Mer om MAGISTERPROGRAM I LEDARSKAP - LEDA, STYRA OCH ORGANISERA, 60 HP 

Kontakt: Karin Högberg, karin.hogberg@hv.se, 072-318 65 54 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.